Meta-analyse: Curcumine verlaagt ‘obesitashormoon’ leptine

16 Jan, 2018

Een recente meta-analyse heeft de leptineverlagende werking van curcumine bevestigd. De analyse omvatte alle betrouwbare gerandomiseerde klinische studies naar curcumine waarin metingen naar leptine waren uitgevoerd. De vier gevonden RCT’s toonden een significante afname van de leptineconcentratie in het plasma na behandeling met curcumine (gestandaardiseerd gemiddeld verschil: −0.69, 95% betrouwbaarheidsinterval: −1.16, −0.23, p = 0.003).

Het hormoon leptine werd na haar ontdekking in 1994 ook wel het hongerhormoon of obesitashormoon genoemd. Leptine, aangemaakt door vetcellen, stimuleert het verzadigingscentrum. Hierdoor zal het hongergevoel afnemen. Inmiddels weten we veel meer van leptine. Leptine is, net als andere adipokines, verantwoordelijk voor de chronische laaggradige ontsteking die gepaard gaat met overgewicht. Leptine veroorzaakt op directe of indirecte wijze metabool syndroom, diabetes type 2, hart- en vaatziekten, auto-immuniteit en allergie. Leptineresistentie wordt frequent waargenomen bij mensen met overgewicht; mensen blijven dooreten. Het is onduidelijk in hoeverre de gevonden leptineverlaging leidt tot eetlustopwekking. Wellicht leidt de leptinedemping op termijn tot een toename van leptinegevoeligheid bij leptineresistentie.

Naast de bevindingen in deze publicatie uit Phytotherapy Research, blijkt uit eerder onderzoek dat het curcuminepolyfenol zorgt voor afname van insulineresistentie, hyperglycemie en hyperlipidemie. De onderzoekers concluderen dat deze gunstige metabole effecten onder meer ontstaan door verlaging van leptineniveaus (Atkin, Katsiki, Derosa, Maffioli, & Sahebkar, 2017).

Bron:
Atkin, S. L., Katsiki, N., Derosa, G., Maffioli, P., & Sahebkar, A. (2017). Curcuminoids Lower Plasma Leptin Concentrations: A Meta-analysis. Phytotherapy Research, 31(12), 1836–1841.