Artisjok effectief bij leververvetting

27 maart 2018

Niet-alcoholische leververvetting is de meest voorkomende chronische leverziekte ter wereld. Vanuit de traditionele kruidengeneeskunde is artisjok een welbekende beschermer van de leverfunctie.

In een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie naar de werking van artisjokextract bij leververvetting, werden 100 deelnemers verdeeld in twee groepen. Een groep ontving gedurende twee maanden 600 mg artisjokextract per dag, terwijl de andere groep in diezelfde tijd een placebo kreeg. De leverfunctie werd vastgesteld door bepaling van de ASAT/ALAT-ratio en de APRI-score (AST to platelet ratio), en de levergrootte werd bijgehouden met behulp van echografische beelden.

Na twee maanden was de bloedtoevoer van de poortader naar de lever significant verbeterd in de artisjokgroep. Ook was er sprake van minder stuwing in de poortader, hetgeen een indicatie is dat de doorbloeding in de lever verbeterde. De lever was aanzienlijk minder groot door gebruik van artisjok. En zowel de ASAT/ALAT-ratio als de APRI-waarden waren in gunstige zin veranderd.

Artisjok zorgde er ook voor dat het cholesterolgehalte sterk verbeterde (totaal cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol en triglycerideconcentraties) (Panahi et al., 2018). De studie wijst uit dat regelmatige consumptie van artisjokken, of gebruik van een gestandaardiseerd artisjokextract bij niet-alcoholische leververvetting een effectieve behandeloptie is.

Bron:
Panahi, Y., Kianpour, P., Mohtashami, R., Atkin, S. L., Butler, A. E., Jafari, R., … Sahebkar, A. (2018). Efficacy of artichoke leaf extract in non-alcoholic fatty liver disease: A pilot double-blind randomized controlled trial. Phytotherapy Research.