De mogelijke invloed van het microbioom op SARS-CoV-2

18 May, 2020

Nu het duidelijker wordt hoe een infectie met het SARS-CoV-2-virus verloopt, kijken onderzoekers vaker naar factoren die het ziekteverloop kunnen beïnvloeden. Een van deze factoren lijkt het darmmicrobioom te zijn.

Het microbioom staat in nauw contact met het immuunsysteem. In het geval van een dysbiose in de darm kan er een pro-inflammatoire staat in de afweer ontstaan. Chinese wetenschappers hebben gekeken naar de relatie tussen het microbioom en het ziekteverloop van Covid-19. Zij vonden dat er een correlatie bestaat tussen de ernst van het ziekteverloop, de hoeveelheid pro-inflammatoire cytokinen in het lichaam en de samenstelling van het microbioom. Deze correlatie is het sterkst bij ouderen.1

Ouderen hebben over het algemeen vaker last van een pro-inflammatoire staat van het lichaam en een minder divers microbioom. Kalantar-Zadeh et al. beschrijven dat het microbioom op verschillende manieren invloed zou kunnen hebben op een virusinfectie en dat een hyperpermeabele darm (of leaky gut) een rol kan spelen. Nutritionele strategieën kunnen potentieel bijdragen aan preventie van SARS-CoV-2 en een verhoging van de virale afweer, waarbij volgens de wetenschappers vooral gelet moet worden op versterking van de darmwand.2 Deze theorie dient echter getoetst te worden door middel van klinisch onderzoek.

De publicatie van Kalantar-Zadeh et al. kunt u hier teruglezen.

Bronvermelding:

  1. Gou, W., Fu, Y., Yue, L., Chen, G. D., Cai, X., Shuai, M., … & Xiao, M. L. (2020). Gut microbiota may underlie the predisposition of healthy individuals to COVID-19. medRxiv.
  2. Kalantar-Zadeh, K., Ward, S. A., Kalantar-Zadeh, K., & El-Omar, E. M. (2020). Considering the Effects of Microbiome and Diet on SARS-CoV-2 Infection: Nanotechnology Roles. ACS nano.