Deelnemers gezocht voor studie prostaatkanker en voeding

28 januari 2019

Onlangs is in het Erasmus MC een studie gestart naar de invloed van voeding bij prostaatkanker. Kankerpatiënten en groentetelers hebben het Erasmus Medisch Centrum gevraagd de invloed van voeding op langzaam groeiende prostaatkanker na te gaan. De samenwerking in deze pilot staat onder leiding van Platform Patiënt en Voeding (dr. Gaston Remmers).

Deze pilotstudie komt voort uit de wens van prostaatkankerpatiënten. Middels voeding willen zij zichzelf zo goed mogelijk ondersteunen in de handhaving en verbetering van hun gezondheid in het algemeen, met beteugeling van de ontwikkeling van prostaatkanker als voornaamste doel. Via Platform Patiënt en Voeding is samen met vooruitstrevende tuinders verenigd in VERS+ en de afdeling Urologie van Erasmus Medisch Centrum een voedselcoalitie tot stand gekomen. Binnen de coalitie wordt gezocht naar een voedingspatroon voor prostaatkanker, op basis van versproducten. Verkrijgbaarheid van tuinbouwgewassen van hoge kwaliteit en meer erkende mogelijkheden voor prostaatkankerpatiënten om zichzelf gezond te houden, zijn belangrijke aspecten van deze samenwerking.

De partners in dit project hebben gezamenlijk een voedingspatroon vastgesteld dat de gezondheid van prostaatkankerpatiënten ondersteunt. Prostaatkankerpatiënten zelf hebben hier een grote stem in gehad, op basis van eigen ervaringen.

In een gerandomiseerde studie onder leiding van het Erasmus MC zullen de effecten vergeleken worden van een ‘standaard’-dieet volgens de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum, met een dieet afgestemd op prostaatkanker. Onderzocht wordt wat de effecten zijn op de kwaliteit van leven van deelnemers en op de carotenoïdewaarden, waaronder lycopeen, in het bloed.

Een derde van de deelnemers volgt het standaarddieet. De rest volgt het voedingspatroon bij prostaatkanker en ontvangt daarbij passende recepten en een stukje coaching. De helft van deze laatste groep ontvangt daarnaast nog versproducten die speciaal door de tuinbouwsector zijn ontwikkeld op hun hogere nutriëntwaarden.

De beoogde doelgroep voor deze pilotstudie bestaat uit mannen uit heel Nederland met laag-risico prostaatkanker op een actief afwachtend beleid. Kent u potentieel geïnteresseerden voor deelname aan deze studie? Er worden nog 250 mannen met langzaam groeiende prostaatkanker gezocht. Aanmelden kan via l.venderbos@erasmusmc.nl. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website Patiënt en Voeding, www.patientenvoeding.nl

De studie wordt mede mogelijk gemaakt door het Steunfonds van de MMV en de gemeente Almere.