Effect van omega 3-suppletie op antioxidantstatus onderzocht

8 oktober 2019

Langeketen omega 3-vetzuren zijn gevoelig voor oxidatie. Vitamine E beschermt PUFA-vetzuren zoals omega 3 tegen oxidatie. Indien de PUFA-inname wordt verhoogd, verhoogt dit daarom ook de vitamine E-behoefte. In de wandelgangen van de orthomoleculaire praktijk wordt daarom ook wel aangegeven bij omega 3-suppletie altijd extra vitamine E te adviseren. Het is echter de vraag in hoeverre dit noodzakelijk is. Uit een onlangs gepubliceerde meta-analyse blijkt omega 3-suppletie de antioxidantstatus juist gunstig te beïnvloeden.

Voedingswetenschappers analyseerden alle gecontroleerde klinische studies naar omega 3-vetzuren en oxidatieve stress tot aan mei 2019. 39 studies met in totaal 2875 deelnemers werden in de analyse opgenomen. Uit de gepoolde data blijkt dat omega 3-vetzuursuppletie de totale antioxidantcapaciteit deed toenemen (SMD: 0.48 mmol/L, 95% CI: 0.23 – 0.72, P < 0.001). Er was sprake van een toename van het lichaamseigen antioxidantenzym glutathionperoxidase. Bovendien bleek de oxidatieve stressindicator malondialdehyde af te nemen. Er werd echter geen effect waargenomen op stikstofoxide, catalase, superoxidedismutase en gereduceerd glutathion. Onderzoekers concluderen dat omega 3-vetzuursuppletie ingezet kan worden bij chronische ziekten die met een verhoogde oxidatieve stress gepaard gaan.

Bronvermelding:
Heshmati, J., Morvaridzadeh, M., Maroufizadeh, S., Akbari, A., Yavari, M., Amirinejhad, A., … Sepidarkish, M. (2019). Omega-3 fatty acids supplementation and oxidative stress parameters: a systematic review and meta-analysis of clinical trials. Pharmacological Research, 104462.