Foliumzuurverrijking en psychiatrische klachten

30 juli 2018

Uit een in Jama Psychiatry gepubliceerd onderzoek blijkt dat foliumzuurverrijking kan leiden tot een verminderd risico op psychiatrisch lijden bij jongeren. Een toename in blootstelling aan foliumzuur gedurende de zwangerschap had klinisch belangrijke veranderingen in de postnatale hersenontwikkeling als gevolg, zo bevestigen onderzoekers van Harvard Medical School, Boston en Colombia University, New York (Eryilmaz et al., 2018).

In een cohort van 292 jongeren van 8 tot 18 jaar, werd met behulp van MRI de hersenontwikkeling over de loop van de jaren gevolgd. Bij jongeren waarvan de conceptie tijdens of na de introductie van foliumzuurverrijking in de Verenigde Staten lag, werd een hersenontwikkeling waargenomen die indicatief is voor een verminderd risico op ernstige psychiatrische stoornissen zoals psychosen.

In 81 landen, waaronder België, is al sprake van foliumzuurverrijking om neuraalbuisdefecten te voorkomen, maar in Europa is dit niet verplicht. Foliumzuurverrijking kan namelijk een vitamine B12-tekort maskeren, met als gevolg dat het moeilijker wordt om afwijkingen aan het zenuwstelsel door een tekort aan B12 op te sporen. Wel mag, volgens het Voedingscentrum, op vrijwillige basis foliumzuur aan voedingsmiddelen worden toegevoegd, met een maximum van 100 mcg per 100 kcal in Nederland. De Nederlandse Gezondheidsraad heeft geadviseerd verrijking alleen in een beperkt aantal producten toe te staan, om te voorkomen dat kinderen te veel foliumzuur binnenkrijgen. De hoeveelheid foliumzuur die mag worden toegevoegd en welke producten mogen worden verrijkt, moet nog door de EU worden vastgelegd. In Nederland wordt wel foliumzuursuppletie geadviseerd gedurende de zwangerschap.

De uitkomsten van deze JAMA-studie suggereren dat er bredere effecten tot stand komen door de foetus bloot te stellen aan meer foliumzuur, maar dit verband moet nog nader onderzocht worden.

Bronvermelding:

Eryilmaz, H., Dowling, K. F., Huntington, F. C., Rodriguez-Thompson, A., Soare, T. W., Beard, L. M., … Roffman, J. L. (2018). Association of Prenatal Exposure to Population-Wide Folic Acid Fortification With Altered Cerebral Cortex Maturation in Youths. JAMA Psychiatry.