Het darmmicrobioom en B-vitamines

30 juli 2019

Niet alleen de mens maar ook een deel van zijn darmmicrobioom is voor de aanvoer van B-vitamines afhankelijk van voeding en (andere) darmbacteriën. Dit suggereert dat de samenstelling en functie van het darmmicrobioom van invloed is op de biologische beschikbaarheid van B-vitamines voor de mens en daaruit voortvloeiend ook de immuniteit. Een review van Yoshii et al. beschrijft de bacteriële herkomst en opname van de verschillende B-vitamines.

B-vitamines uit de voeding worden met name opgenomen in de dunne darm, terwijl de bacteriële B-vitamines zich in het colon bevinden, waar ze ook opgenomen worden. Dus het lichaam gaat verschillend om met vitamines van bacteriële- en nutritionele oorsprong. Een voorbeeld hiervan is thiamine (vitamine B1). In de voeding komt deze vitamine voor als thiaminepyrofosfaat dat door middel van een fosfatase in de dunne darm wordt omgezet in vrij thiamine. De dunne darm kan uitsluitend het vrije thiamine opnemen, terwijl het colon in staat is om door de darmbacteriën geproduceerd thiaminepyrofosfaat op te nemen. Analyses laten zien dat Bacteroïdes fragilis, lactobacillen en bifidobacteriën vitamine B1 kunnen produceren. De gunstige Faecalibacterium spp. kunnen dit niet en zijn voor hun groei afhankelijk van een gezond microbioom. De reviewers concluderen dat de mens en zijn microbioom elkaars concurrenten kunnen zijn voor wat betreft de vraag naar B-vitamines en dat dit concept meegenomen moet worden in personalized nutrition.

De hele Engelstalige publicatie is hier te lezen.


Bron:
Yoshii, K., Hosomi, K., Sawane, K., & Kunisawa, J. (2019). Metabolism of Dietary and Microbial Vitamin B Family in the Regulation of Host Immunity. Frontiers in nutrition, 6, 48.