Hormoonverstorende stoffen, hersenontwikkeling en psychiatrische aandoeningen

20 mei 2019

Het lijkt vrijwel onmogelijk de invloed van hormoonverstorende stoffen uit onze leefomgeving op de gezondheid goed in kaart te brengen. Terwijl de blootstelling aan de verschillende chemische verbindingen immer groter wordt en er nieuwe toevoegingen op de markt komen waarvan het effect op onze gezondheid op de lange termijn onbekend is. Om maar niet te spreken over de onduidelijkheid van de gezondheidseffecten die zouden kunnen ontstaan door blootstelling aan wisselende cocktails van hormoonverstorende verbindingen, zoals we in het dagelijks leven tegenkomen.

Hormoonverstorende stoffen worden in verband gebracht met verschillende aandoeningen waaronder vruchtbaarheidsproblemen, overgewicht maar ook psychiatrische ziekten. Gedurende de kwetsbare periode van de hersenontwikkeling, in utero en in het jonge kind, staat het lichaam bloot aan wisselende concentraties van deze endocriene verstoorders. Te denken valt aan brandvertragende stoffen in kindermatrasjes en kinderkleding of parabenen in huidcosmetica voor zwangere vrouwen.

Onlangs is een systematische literatuurinventarisatie gepubliceerd naar de mogelijke effecten van hormoonverstorende stoffen op de hersenontwikkeling en hun verband met het ontstaan van psychiatrische aandoeningen. Van de 568 gevonden publicaties zijn uiteindelijk 47 studies in de analyse opgenomen.

Deze publicaties leggen een verband tussen perinatale blootstelling aan hormoonverstorende stoffen en stoornissen in het autistische spectrum, ADHD, een algehele ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking, communicatiestoornissen en andere niet nader gespecificeerde ontwikkelingsproblemen van de hersenen. Er bestaan volgens de onderzoekers voldoende gegevens om te stellen dat blootstelling aan bepaalde hormoonontregelaars een risicofactor is voor het ontstaan van neurologische stoornissen in de hersenontwikkeling.

Wilt u hier verder op doorlezen? De gehele Engelstalige literatuurinventarisatie is hier beschikbaar.

Bron:
Rivollier, F., Krebs, M.-O., & Kebir, O. (2019). Perinatal Exposure to Environmental Endocrine Disruptors in the Emergence of Neurodevelopmental Psychiatric Diseases: A Systematic Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(8), 1318.