Ibuprofen en COVID-19

6 april 2020

De afgelopen tijd is de vraag gerezen of ibuprofen de corona-infectie kan verergeren. De bezorgdheid ontstond naar aanleiding van een publicatie in The Lancet waarin wordt gesuggereerd dat ibuprofen de expressie van ACE2 (angiotensine-converting enzyme 2) stimuleert en daardoor de infectie verergert.1 Het is echter onduidelijk waar deze aanname op is gebaseerd. Het blijkt dat dit effect in één studie in diabetische ratten is gevonden.2 Bij mensen is een dergelijk effect nog niet gezien. Wat momenteel wel onderzocht wordt, zijn de mogelijk nadelige effecten van gebruik van de ontstekingsremmer bij waterpokken en bacteriële infecties.3 Toch zijn deze zorgen niet te extrapoleren naar de huidige corona-infectie, omdat het hier andere pathogenen betreft.

De wetenschappers willen graag dat het gebruik van ibuprofen tijdens een corona-infectie onderzocht gaat worden. De autoriteiten, WHO, EMA en CBG, geven allen aan dat staken van het gebruik van ibuprofen op basis van de huidige feiten niet noodzakelijk is. Zeker niet als de ontstekingsremmers gebruikt worden in verband met een chronische ontstekingsziekte, omdat dit de gezondheid kan schaden. Duidelijk is dat er meer onderzoek nodig is naar de invloed van medicijnen op de expressie van ACE. Ondanks dat kan het geen kwaad om uit voorzorg te kiezen voor paracetamol, indien echt nodig en als de omstandigheden dit toelaten. Zoals ook de behandelrichtlijnen van de NHG aangeven, is paracetamol in het algemeen beter en veiliger bij pijn en koorts dan ibuprofen.4 Bedenk hierbij echter dat koorts een functionele uiting van het zelfgenezend vermogen is, die bij voorkeur niet onderdrukt dient te worden.

Bronvermelding:

  1. Fang, L., Karakiulakis, G., & Roth, M. (2020). Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection? The Lancet Respiratory Medicine.
  2. Qiao, W., Wang, C., Chen, B., Zhang, F., Liu, Y., Lu, Q., … & Yin, X. (2015). Ibuprofen attenuates cardiac fibrosis in streptozotocin-induced diabetic rats. Cardiology, 131(2), 97-106.
  3. www.ema.europa.eu/ema-gives-advice-use-non-steroidal-anti-inflammatories-covid-19
  4. www.cbg-meb.nl/updates-medicijn-tegen-coronavirus-en-beschikbaarheid-van-medicijnen