IgG-eliminatiedieet bij overgewicht

18 juni 2019

Het Journal of Alternative and Complementary Medicine publiceerde een interessante placebo-gecontroleerde studie naar het effect van een op IgG-waarden gebaseerd eliminatiedieet bij overgewicht. De studie werd uitgevoerd door twee kennisinstituten in de natuurgeneeskunde: het Amerikaanse Helfgott Research Institute, National University of Natural Medicine te Portland en het Australische Research Center on Complementary and Integrative Medicine (ARCCIM) van de technische universiteit van Sydney.

Gedurende drie maanden elimineerden de deelnemers in de behandelgroep tien voedingsmiddelen waar ze een hoge IgG-score op hadden. Kwaliteit van leven en IgG-serumwaarden werden gemeten en vergeleken met een controlegroep. Na drie maanden daalde de IgG-antilichaamconcentratie voor 83 procent van de tien geëlimineerde voedingsmiddelen in de behandelgroep ten opzichte van 60 procent in de controlegroep. Verder kwam naar voren dat de behandelgroep beter sliep. Er werd geen significant verschil in antropometrische waarden gevonden. De onderzoekers concluderen dat vervolgonderzoek noodzakelijk is om de klinische impicaties van de veranderingen in IgG-waardes te kunnen interpreteren.


Bron:
Neuendorf, R., Corn, J., Hanes, D., & Bradley, R. (2019). Impact of Food Immunoglobulin G-Based Elimination Diet on Subsequent Food Immunoglobulin G and Quality of Life in Overweight/Obese Adults. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 25(2), 241–248.