IJzerstatus beïnvloedt lichamelijke activiteit bij COPD

11 februari 2019

Bewegen levert een COPD-patiënt op de lange termijn gezondheidsvoordeel op. De conditie verbetert en de kans op een longaanval vermindert. Hierbij hoeft niet direct gesport te worden, maar gelden dagelijkse bezigheden, zoals tuinieren, ook als beweging. Eerder onderzoek toonde aan dat COPD-patiënten met een ijzertekort waarbij nog geen sprake is van bloedarmoede, een lagere tolerantie voor sporten hebben en minder goed reageren op intensieve lichaamsbeweging. De invloed van een lage ijzerstatus op dagelijkse activiteiten was nog niet eerder onderzocht.

Achttien COPD-patiënten met een lage ijzerstatus (ferritine <100 ng/mL of ferritine 100-299 ng/mL met een transferrinesaturatie <20%) en achttien COPD-patiënten met een goede ijzerstatus deden mee aan de pilotstudie. Bij alle patiënten was sprake van matige tot ernstige COPD, ze waren gemiddeld 66 jaar, man (72 procent) en voormalig roker (52 procent). Gedurende zeven opeenvolgende dagen werd de lichamelijke activiteit gevolgd. De dagelijkse bezigheden, uitgedrukt in activiteitenniveau, en het aantal stappen dat mensen zetten, bleken significant lager te zijn in de groep patiënten met een lage ijzerstatus (activiteitenniveau 1,39 vs 1,59, P<0,05; en 4402 vs 6975 stappen per dag, P<0,05). Het percentage patiënten dat dagelijks meer dan zes uur zittend doorbracht was beduidend hoger in de groep met een matig ijzertekort, 73 procent vs 37 procent, P<0.05.
Op basis van deze uitkomst associëren de wetenschappers een lage ijzerstatus met een significante vermindering van de hoeveelheid lichamelijke activiteit. Het is bekend dat ijzer een sleutelrol speelt in de functie van de skeletspieren. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of ijzersuppletie de lichamelijke activiteit van COPD-patiënten kan verhogen.

Meer over voeding bij chronische luchtwegklachten leest u in OrthoFyto editie 1 van 2019.

De hele Engelstalige publicatie is hier te lezen.


Bron
Martín-Ontiyuelo, C., Rodó-Pin, A., Sancho-Muñoz, A., Martinez-Llorens, J., Admetlló, M., Molina, L., … Rodriguez Chiaradía, D. A. (2019). Is iron deficiency modulating physical activity in COPD? International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Volume 14, 211–214.