Kinderen en Covid-19

20 april 2020

Kinderen hebben vaker een mild ziektebeeld bij een SARS-CoV-2-infectie. Tot nu toe waren deze beweringen gebaseerd op kleinschalige studies. Een Zweedse onderzoeker heeft de gegevens uit 45 publicaties samengevat. Wereldwijd betreft het in 1-5 procent van de bekende Covid-19-gevallen een kind. Kinderen kunnen net als volwassenen koorts en luchtproblemen ontwikkelen, maar het percentage asymptomatische kinderen is veel hoger. Het aantal kinderen dat ernstige longontsteking ontwikkelt, is zeer klein en een verhoogde productie van pro-inflammatoire cytokinen werd bijna niet gevonden. Ook vond Ludvigsson dat er weinig sprake is van overdracht van het virus van de zwangere vrouw naar het ongeboren kind en dat zwangere vrouwen zelden een ernstig verloop hebben van de ziekte. Pasgeborenen kunnen overigens wel het virus oplopen, maar ook bij deze groep is er meestal sprake van een mild ziekteverloop.1

Verklaringen voor het milde ziekteverloop bij kinderen lopen erg uiteen. Een verklaring is dat jonge kinderen in het algemeen vaker last hebben van virale infecties en dat dit helpt bij de bestrijding van SARS-CoV-2.1 Onderzoekster Wendy Barclay, van de University College London, beredeneert het fenomeen anders. Zij geeft aan dat bestaande antilichamen bij volwassenen eerder een nadeel kunnen vormen, omdat ze niet precies passen bij het huidige coronavirus.2 Een interessante invalshoek wordt gepresenteerd door wetenschapster Doris Loh. Zij geeft aan dat het verschil in melatonineproductie van invloed zou kunnen zijn. Zwangere vrouwen en jonge kinderen produceren daar relatief veel van, terwijl de melatonineproductie afneemt met leeftijd. Melatonine lijkt daarnaast een overmatige immuunreactie te kunnen remmen.3 Klinische onderzoeken zullen hier meer duidelijkheid over moeten geven.

Bronvermelding:

  1. Ludvigsson, J. F. (2020). Systematic review of COVID‐19 in children show milder cases and a better prognosis than adults. Acta Paediatrica
  2. newscientist.nl/nieuws/waarom-worden-kinderen-nauwelijks-ziek-van-het-coronavirus
  3. www.evolutamente.it/covid-19-pneumonia-inflammasomes-the-melatonin-connection