Knoflook bij actieve artritis

29 juni 2020

Knoflook heeft brede ontstekingsremmende effecten. Wetenschappers hebben nu onderzocht of de ontstekingsremmende werking ook optreedt bij vrouwen met actieve reumatoïde artritis.

In een gerandomiseerde dubbelblinde studie werden 70 vrouwen met reumatoïde artritis onderverdeeld in twee groepen. Een groep kreeg gedurende acht weken dagelijks 1000 mg knoflook en de controlegroep kreeg een placebo. Aan het begin van de studie en na acht weken werden klinische symptomen, vermoeidheid en ontstekingsmarkers waaronder C-reactief proteïne (CRP) en tumornecrosefactor-alfa (TNF-α) gemeten. Na acht weken waren beide ontstekingsmarkers significant afgenomen bij de vrouwen die knoflook gebruikten ten opzichte van vrouwen die placebo kregen. De vrouwen die knoflook kregen, ervaarden ook een lagere intensiteit van de pijn, minder stijfheid van de gewrichten en minder vermoeidheid. Zwelling in de gewrichten was in de groep die knoflook kreeg significant afgenomen. Vrouwen die placebo gebruikt hadden, vertoonden geen verschil in zwelling. De wetenschappers concluderen dat knoflook een interessante toevoeging zou kunnen zijn bij de behandeling van reumatoïde artritis, maar dat nieuwe onderzoeken met een langere studieduur noodzakelijk zijn om de effecten op de lange termijn te bepalen.

Bronvermelding:
Moosavian, S. P., Paknahad, Z., Habibagahi, Z., & Maracy, M. (2020). The effects of garlic (Allium sativum) supplementation on inflammatory biomarkers, fatigue, and clinical symptoms in patients with active rheumatoid arthritis: A randomized, double‐blind, placebo‐controlled trial. Phytotherapy Research.