Let bij gebruik protonpompremmers op voedingsdeficiënties

24 september 2018

Bij patiënten met hart- en vaatziekten vermindert langdurig gebruik van een lage dosis aspirine de kans op een nieuw hart- en vaatincident. Het verhoogt echter het risico op bijwerkingen in het maagdarmstelsel. Om deze bijwerkingen te voorkomen, worden vaak protonpompremmers (PPI’s) voorgeschreven. PPI’s hebben echter veelal andere bijwerkingen tot gevolg.

Uit eerder onderzoek bleek dat gelijktijdige toediening van PPI’s en aspirine het risico op maagzweren en maagdarmbloedingen kan verlagen. Het bewijs hiervoor is echter schaars in zowel kwaliteit als kwantiteit. Daarentegen bleek dat bij patiënten met een hartinfarct of ischemische beroerte, de combinatie van aspirine en PPI’s een verhoogd risico vormde voor herhaling van dit cardiovasculaire event.

Een van de literatuurstudies, uitgevoerd met subsidie van ZonMw, liet zien dat er een relatie is tussen het langetermijngebruik van PPI’s (langer dan 12 maanden) en een verhoogd risico op maagpoliepen. Bovendien kan het de kans op maagkanker verhogen. Continu gebruik van PPI’s verhoogt daarnaast ook het risico op een ijzer- en vitamine B12-tekort.

Deze resultaten benadrukken dat artsen en patiënten zich bewust moeten zijn van de bijwerkingen die PPI’s kunnen veroorzaken. Het is van belang de risico’s en baten tegen elkaar af te wegen alvorens een beslissing te maken over het wel of niet gebruiken van PPI’s.

Het hele onderzoek is hier in te zien.

Bron:
ZonMw Nieuwsbrief Geneesmiddelen 75, september 2018