Meta-review: nut van supplementen bij mentale aandoeningen

05 Nov, 2019

Het wordt steeds meer erkend dat een gezond voedingspatroon bevorderlijk is voor de mentale gezondheid. Belangrijke nutriënten kunnen niet alleen via voeding, maar ook via aanvullende voedingssuppletie worden ingenomen; denk aan onverzadigde vetzuren, mineralen, vitaminen, antioxidanten, aminozuren en pre- en probiotica.

Hoe belangrijk zijn deze supplementen voor de behandeling van mentale aandoeningen? Dat heeft een internationale groep wetenschappers in een meta-review onderzocht. Hiervoor verzamelden ze de data van 10.951 individuen uit 33 meta-analyses. We lichten de belangrijkste resultaten uit het onderzoek.

Het sterkste bewijs werd gevonden voor meervoudig onverzadigde vetzuren (PUFA’s) bij de behandeling van (zware) depressies, en dan met name voor omega 3-vetzuur EPA, dat als aanvullende therapie werd gegeven (2.200 mg EPA per dag). Opvallend is dat het omega 3-vetzuur DHA niet veel leek te doen bij depressies. Daarnaast gaven studies aan dat een hoge dosis EPA (tot 2.513 mg per dag) ook gunstig kan zijn voor de behandeling van ADHD en de bekende ADHD-symptomen hyperactiviteit en concentratiestoornissen. Suppletie van foliumzuur leverde vooral positieve effecten op bij zware depressies, indien methylfolaat in hoge dosis werd gegeven. Ook suppletie van vitamine D kan hierbij helpen, bleek uit recente onderzoeken. Verder gaven de onderzoekers aan dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat NAC (N-acetylcysteïne) een gunstig effect kan hebben bij stemmingsstoornissen en schizofrenie. Deze tabel uit het artikel geeft meer informatie over dosering en indicaties van deze supplementen.

Van andere vitaminen (C of E) of mineralen (zink en magnesium) werd te weinig bewijs voor hun effectiviteit gevonden. Al blijken mensen met mentale stoornissen vaak wel lage bloedwaardes van deze mineralen én vitamine D te hebben, wat een verband suggereert. Tot slot blijkt uit enkele studies dat probiotica gunstig zijn bij de behandeling van depressies, al is hier meer onderzoek nodig naar de beste pre- en probiotische stammen.

De onderzoekers gaven aan dat alle supplementen veilig werden bevonden, en dat er geen serieuze nadelige effecten of contra-indicaties met psychiatrische medicatie werden gezien. Hoofdauteur van deze meta-review is Jerome Sarris, lid van de International Society for Nutritional Psychiatry Research (ISPNR), assistent-directeur van het NICM Health Research Institute (het onderzoeksinstituut voor complementaire en integratieve geneeswijzen in Australië) en professor in integratieve geestelijke gezondheidszorg. Meer informatie over de ISPNR vindt u hier.

De hele publicatie kunt u hier lezen.


Bronvermelding:
Firth, J, Teasdale SB, Allot K, Siskind D, Marx W, Cotter, J, Veronese N, Schuch F, Smith L, Solmi M, Vancampfort D, Berk M, Stubbs B, Sarris J, The efficacy and safety of nutrient supplements in the treatment of mental disorders: a meta‐review of meta‐analyses of randomized controlled trials, World Psychiatry, October 2019, 308–324.  Published online 2019 Sep 9.