Methyldonor-rijke voeding bij aanstaande moeder heeft effect op kind

3 december 2018

De DNA methylatie van genen van een kind wordt beïnvloed door de maternale inname van extra methyldonoren uit voeding voor en tijdens de zwangerschap, en in de periode dat borstvoeding wordt gegeven. Deze genen regelen vooral stofwisselingprocessen, groei en eetlust. Dit blijkt uit het Vlaamse Maternal Nutrition and Offspring’s Epigenome (MANOE) onderzoek van het Vlaamse Instituut voor Technologisch Onderzoek en de Universiteit van Leuven (Pauwels, 2017). Het MANOE onderzoek werd uitgevoerd om de effecten van methyldonorinname van de moeder op DNA methylatie bij het kind te bestuderen.

Epigenetica is de studie van erfelijke veranderingen in de genfunctie die optreden zonder dat de DNA-sequentie (nucleotidenvolgorde) wijzigt, dus zonder dat de genen zelf gewijzigd zijn. Tijdens de embryonale ontwikkeling worden genen aan- of uitgeschakeld. Dit epigenetische proces heet genomische afstempeling of genomic imprinting. Epigenetische factoren bepalen de ‘open’ of ‘gesloten’ toestand van delen van het genoom en beheersen zo de ‘aan’- of ‘uit’-stand van genen. De drie pijlers waarop deze factoren berusten zijn: DNA-methylering, RNA en het nucleosoom.

Bij DNA-methylering wordt aan een nucleotide (in een gen) een methylgroep gebonden, dit beïnvloedt de genexpressie. Onze voeding bevat verschillende voedingsstoffen die methylgroepen kunnen doneren voor methylering. Voorbeelden daarvan zijn choline, betaïne, foliumzuur en methionine. Omstandigheden in de vroege ontwikkeling blijken dus een ingrijpende invloed te kunnen hebben op genomic imprinting. Het is daarom essentieel vrouwen met een zwangerschapswens, zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven, methyldonorrijke voeding te adviseren. Deze voeding regelt de stofwisseling van het (ongeboren) kind op gezonde wijze in.

In de komende editie van OrthoFyto kunt u nog veel meer lezen over epigenetica, deze editie verschijnt rond 6 december.

Bron:
Pauwels S, Ghosh M, Duca RC, Bekaert B, Freson K, Huybrechts I, Langie SAS, Koppen G, Devlieger R, Godderis L. Maternal intake of methyl-group donors affects DNA methylation of metabolic genes in infants. Clin Epigenetics. 2017 Feb 7;9:16. doi: 10.1186/s13148-017-0321-y. eCollection 2017.