Mogelijk meerdere bindingsplaatsen SARS-CoV-2

4 mei 2020

Dat het SARS-CoV-2-virus de ACE2-receptor gebruikt om het lichaam binnen te dringen, is al langere tijd bekend.1 Voordat het virus aan humane cellen kan binden, moet het virale spike-eiwit eerst in twee delen gesplitst worden door furine. Furine is een enzym dat in het lichaam gebruikt wordt om eiwitten te activeren en bovendien ruim aanwezig is in longweefsel. Het SARS-CoV-2 heeft een furine-cleavage site dat bindt aan furine, waardoor het spike-eiwit gekliefd wordt wat onder andere binding aan de ACE2-receptor mogelijk maakt.2

Nieuwe studies, die momenteel nog onder peer-review staan, wijzen ook naar andere bindingsplaatsen voor SARS-CoV-2, waaronder Glucose-regulated Protein 78 (GRP78) en CD147.3,4 De studie van Aguiar et al. liet tevens zien dat de ACE2-receptor in een aantal celkweken van humaan longepitheel nauwelijks aanwezig was. In deze gevallen zou het virus mogelijk via andere receptoren het lichaam kunnen binnendringen. De implicaties van deze bevindingen in de praktijk zijn op dit moment nog onduidelijk; wellicht bieden ze inzichten in nieuwe behandelmogelijkheden in de toekomst.

Bronvermelding:

  1. Hoffmann, M., Kleine-Weber, H., Schroeder, S., Krüger, N., Herrler, T., Erichsen, S., … & Müller, M. A. (2020). SARS-CoV-2 cell entry depends on ACE2 and TMPRSS2 and is blocked by a clinically proven protease inhibitor. Cell, Apr 16;181(2):271-280.e8.
  2. Coutard, B., Valle, C., de Lamballerie, X., Canard, B., Seidah, N. G., & Decroly, E. (2020). The spike glycoprotein of the new coronavirus 2019-nCoV contains a furin-like cleavage site absent in CoV of the same clade. Antiviral research, 176, 104742
  3. Ibrahim, I. M., Abdelmalek, D. H., Elshahat, M. E., & Elfiky, A. A. (2020). COVID-19 spike-host cell receptor GRP78 binding site prediction. Journal of Infection. May;80(5):554-562.
  4. Aguiar, J. A., Tremblay, B. J. M., Mansfield, M. J., Woody, O., Lobb, B., Banerjee, A., … & Miller, M. S. (2020). Gene expression and in situ protein profiling of candidate SARS-CoV-2 receptors in human airway epithelial cells and lung tissue. bioRxiv