Natrium, hypertensie en het darmmicrobioom

29 juni 2020

Een voedingspatroon dat rijk is aan natrium kan de samenstelling van het darmmicrobioom negatief beïnvloeden en vermindert de productie van verschillende korteketenvetzuren. De natriuminname heeft daarnaast invloed op de bloeddruk. Onderzoekers hebben gekeken of er een associatie is tussen deze twee verschijnselen.

Aan een cross-overstudie namen 145 deelnemers met onbehandelde hypertensie deel. 42 procent van de deelnemers had een donkere huidskleur, 19 procent was van Aziatische afkomst en 34 procent was vrouw. Gedurende zes weken kregen ze tabletten met natriumchloride of tabletten zonder natrium. Na deze periode volgde er een van zes weken met de andere interventie. Gedurende de studie werden acht verschillende korteketenvetzuren in het serum gemeten en werd de bloeddruk bepaald.

Gebruik van minder natrium resulteerde in een toename van alle korteketenvetzuren, waaronder een significante toename van onder andere butyraat. Opvallend was dat dit verschil alleen significant was bij vrouwen. De toename van de korteketenvetzuren isobutyraat, isovaleraat en 2-methylbutyraat bij vrouwen was tevens geassocieerd met een lagere bloeddruk. De onderzoekers stellen dat een natriumarm dieet bij vrouwen met hypertensie mogelijk via het darmmicrobioom en de productie van korteketenvetzuren de bloeddruk kan verlagen.

Bronvermelding:
Chen, L., He, F. J., Dong, Y., Huang, Y., Wang, C., Harshfield, G. A., & Zhu, H. (2020). Modest Sodium Reduction Increases Circulating Short-Chain Fatty Acids in Untreated Hypertensives: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Hypertension. 2020;76:73–79.