Nieuwe ESCOP-monografieën beschikbaar

28 januari 2019

Sinds begin december 2018 is een viertal vernieuwde monografieën van de European Scientific Cooperative on Phytotherapy (ESCOP) beschikbaar. Het gaat om Equiseti herba (heermoes). Solidaginis virgaureae herba (guldenroede), Uncariae tomentosae cortex (Cat’s Claw bast) en Echinaceae pallidae radix (wortel van de egelzonnehoed). De gehele pdf van iedere monografie kunt u downloaden vanaf de website www.escop.com.

De ESCOP-monografie geldt als het belangrijkste referentiewerk over de werking en effectiviteit van het kruid en is ontwikkeld door en voor experts in de fytotherapie. De monografieën bespreken de werkzaamheid, dosering, veiligheid en bijwerkingen. Ook geven de monografieën inzicht in werkzame bestanddelen, therapeutische indicaties en contra-indicaties, bijwerkingen en waarschuwingen. Daarnaast wordt aangegeven welke onderzoeken met het kruid bekend zijn. Om die reden attendeert de redactie van OrthoFyto u graag op het verschijnen van deze nieuwe (digitale) monografieën.

Aan het downloaden van monografieën zijn kosten verbonden: circa €20,- tot €40,- per monografie. Omdat de NVF – de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie – lid is van ESCOP, kunnen NVF-leden bij het secretariaat monografieën opvragen tegen administratiekosten (€2,50 per monografie). Dit geldt voor de digitaal beschikbare monografieën. De beide delen van de in boekvorm verschenen monografieën zijn overigens nog steeds via de boekhandel of rechtstreeks bij ESCOP verkrijgbaar (ESCOP Monographs Second edition en ESCOP Monographs Second edition, supplement 2009). Nieuwe of gewijzigde monografieën worden nog alleen digitaal beschikbaar gesteld. Bovengenoemde regeling is alleen bedoeld voor eigen, en dus niet voor bedrijfsmatig, gebruik.


Bron:
www.escop.com (nieuwsbrief)
www.fyto.nl