Pelargonium verbetert kwaliteit van leven bij COPD

11 februari 2019

De chronische longaandoening COPD gaat gepaard met een beperking van de kwaliteit van leven (Quality of Life, QoL) van de patiënt. De QoL is daarom een belangrijke parameter voor de evaluatie van een therapie in klinisch onderzoek. Bij een klinische studie naar het gebruik van het geregistreerde kruidenmiddel met het extract Pelargonium sidoides (EPs 7630) als aanvullende therapie bij COPD, is zowel naar de QoL als naar andere patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten gekeken.

In het gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde onderzoek werden 199 volwassenen met COPD in fase 2 of 3 onderverdeeld in twee groepen. Een groep onderging de standaardbehandeling volgens de Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) en kreeg een placebo. De andere groep kreeg de GOLD aangevuld het pelargonium-extract EPs 7630. Gedurende 24 weken hielden de deelnemers de QoL en de volgende patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten bij in een dagboek: de ernst van het hoesten, slijmvorming, pijn op de borst tijdens het hoesten en de duur dat iemand niet in staat was om te werken.

Na 24 weken waren in de pelargoniumgroep alle uitkomstmaten significant verbeterd ten opzichte van de groep met de placebobehandeling. Dit onderzoek toont aan dat pelargonium een goede aanvullende therapie is op de reguliere behandeling van COPD. Belangrijk te vermelden is ook dat het kruidenmiddel tijdens de gehele behandeltijd goed verdragen werd door de gebruikers.

Meer over kruidengebruik bij chronische luchtwegklachten leest u in OrthoFyto editie 1 van 2019.


Bron
Matthys, H., & Funk, P. (2018). Pelargonium sidoides preparation EPs 7630 in COPD: health-related quality-of-life and other patient-reported outcomes in adults receiving add-on therapy. Current Medical Research and Opinion, 34(7), 1245–1251.