Relatie psychologische stress en metaboolsyndroom beter onderzocht

27 maart 2018

Bij metaboolsyndroom is er sprake van tenminste drie van de vijf volgende kenmerken: centrale obesitas, verhoogde nuchtere bloedsuikerspiegels, een verhoogde bloeddruk, verhoogde bloedlipidewaarden en lage HDL-cholesterolniveaus. Psychische stress en een te zware geestelijke belasting verergeren metaboolsyndroom. In het tijdschrift Psychoneuroimmunology beschrijven gedragswetenschappers hoe zij deze relatie hebben onderzocht onder een groep van 3870 Afro-Amerikanen (Cardel et al., 2018).

Met name stress als gevolg van belangrijke levensgebeurtenissen, zoals een scheiding, een verhuizing of het overlijden van een dierbare, bleek gerelateerd te zijn aan de ernst van het metaboolsyndroom. Ook als mensen een gezonde leefstijl aanhielden, zoals veel bewegen, een laag alcoholgebruik, gezonde voeding en niet roken, bleef dit verband aanwezig. Opvallend is dat de ernst van metaboolsyndroom bij mannen al toenam bij middelmatige stressniveaus en bij vrouwen vooral bij een hoog stressniveau.

Uit deze studie blijkt het belang van het verminderen van stress en het verbeteren van stresshantering in het voorkomen van hart- en vaatziekten.

Bron:
Cardel, M. I., Min, Y.-I., Sims, M., Musani, S. K., Dulin-Keita, A., DeBoer, M. D., & Gurka, M. J. (2018). Association of psychosocial stressors with metabolic syndrome severity among African Americans in the Jackson Heart Study. Psychoneuroendocrinology, 90, 141–147.