Riboflavine voor goede B6-status

02 Nov, 2020

Vitamine B6 is als cofactor betrokken bij meer dan 100 enzymatische reacties in het lichaam, zoals het homocysteïnemetabolisme, de gluconeogenese, de vetstofwisseling, de synthese van neurotransmitters en de vorming van hemoglobine. Een tekort aan B6 kan uiteenlopende gezondheidsklachten veroorzaken, waaronder perifere neuropathie en huiduitslag. Riboflavine (vitamine B2) is noodzakelijk om vitamine B6 in weefsels in de actieve vorm om te zetten. Wetenschappers hebben bij gezonde volwassenen gekeken naar de relatie tussen riboflavine en vitamine B6.

Door middel van bloedonderzoek werden data verzameld met betrekking tot de vitamine B6- en riboflavinestatus van 407 gezonde volwassenen tussen de 18 en 92 jaar. De deelnemers gebruikten geen voedingssupplementen met B-vitaminen. De inname van vitamine B6 en riboflavine via de voeding was lager dan de aanbevolen hoeveelheid bij respectievelijk 10 en 29 procent van de deelnemers. Een te lage B6-status kwam vaker voor bij 60-plussers. Daarnaast had 37 procent van alle deelnemers een suboptimale riboflavinestatus. De vitamine B6-concentratie werd significant beïnvloed door de riboflavinestatus, inname van B6 via de voeding, leeftijd, lichaamsgewicht en MTHFR genotype (een gen dat een rol speelt in het foliumzuurmetabolisme). De plasmaconcentratie B6 nam af op basis van de riboflavinestatus, onafhankelijk van de inname van vitamine B6 via de voeding.
Het onderzoek wijst uit dat riboflavine mogelijk het beperkende nutriënt is om een adequate vitamine B6-status te behouden, vooral bij oudere mensen. Suppletie met een B-vitaminen complex zou dan zinvol zijn.

Bronvermelding:
Jungert, A., McNulty, H., Hoey, L., Ward, M., Strain, J. J., Hughes, C. F., … & Pentieva, K. (2020). Riboflavin Is an Important Determinant of Vitamin B-6 Status in Healthy Adults. The Journal of nutrition, 150(10), 2699-2706.