Veiligheid en farmacokinetiek van Centella asiatica

3 juni 2019

Uit verschillende preklinische studies blijkt dat oraal gebruik van Centella asiatica L., of Gotu kola, de cognitie en het geheugen verbetert. Tot op heden is er echter weinig onderzoek gedaan naar de veiligheid en farmacokinetiek van centella (extract ECa 233).

Tien gezonde Thaise vrijwilligers deden mee aan de open-labelstudie. Zij kregen 250 mg van het centella-extract, waarna de deelnemers verschillende fysieke tests ondergingen en de concentraties van de vier belangrijkste metabolieten van centella in het bloed werden gemeten. Reageerden ze goed, dan kregen ze een dosering van 500 mg. In de tweede fase van de studie kregen de deelnemers 250 mg centella gedurende zeven opeenvolgende dagen.

Geen van de deelnemers ondervond ernstige bijwerkingen. Milde bijwerkingen na de eerste dosis waren milde sufheid, irritatie van de maag en hoofdpijn. De bijwerkingen waren niet zodanig dat de vrijwilligers de studie staakten. Bovendien traden de bijwerkingen niet op na herhaalde toediening.
Opvallend was dat de farmacokinetiek van het centella-extract afweek van wat men tot nu toe in dierstudies heeft gezien. Vóór opname in de darm werden de componenten madecassoside en asiaticoside in centella eerst door de darmmicrobiota omgezet in actieve metabolieten (madecassinezuur en asiatinezuur). De bloedconcentratie van deze metabolieten steeg vervolgens sterker dan eerder bij proefdieren gevonden was. Bovendien zorgde herhaalde toediening van centella voor een grotere accumulatie van metabolieten in het bloed. Madecassoside en asiaticoside werden daarentegen bijna niet opgenomen, terwijl dit bij ratten wel het geval is.
Deze bevindingen komen overeen met eerdere in vitro-studies die aantonen dat de metabolieten van centella verantwoordelijk zijn voor de effecten op de cognitie.


Bron:
Songvut P, Chariyavilaskul P, Tantisira MH, Khemawoot P. Safety and Pharmacokinetics of Standardized Extract of Centella asiatica (ECa 233) Capsules in Healthy Thai Volunteers: A Phase 1 Clinical Study. Planta medica. 2019 Jan 30.