Voeding bij chronische urticaria

27 januari 2020

Urticaria, ook wel netelroos of galbulten genoemd, behoort tot de tien meest voorkomende huidziektes in de huisartsenpraktijk. Ongeveer 20 procent van de Nederlanders heeft er ergens in het leven last van. Als de huiduitslag langer dan zes weken aanwezig is of als er recidiverende episoden zijn met klachten, spreekt met van chronische urticaria. Bij de overgrote meerderheid van de mensen wordt er geen oorzaak gevonden voor de klachten, het is echter wel duidelijk dat histamine een rol speelt bij het ontstaan van urticaria. Om deze reden worden er bij de aandoening dan ook antihistaminica voorgeschreven. Een subgroep mensen lijkt echter ook goed te reageren op een pseudo-allergeenvrije voeding of een histamine-arme voeding.

Een klassieke allergie is zeldzaam bij chronische urticaria, voedselintoleranties zijn echter vaker beschreven. Voedingsmiddelen die in relatie worden gebracht met klachten zijn histaminerijk of kunnen histamine vrijmaken, zoals alcohol, gefermenteerde voeding, vis en zeevruchten, bepaalde soorten groenten en fruit en voedingsadditieven. In een review van 20 studies met totaal 1668 mensen met chronische urticaria worden de effecten beschreven van een pseudo-allergeenvrije voeding en een histamine-arme voeding in combinatie met het gebruik van een antihistaminicum op het klachtenpatroon. Bij 4,9 procent van de mensen die minimaal drie weken een van deze diëten volgden, verdwenen de klachten volledig. Gedeeltelijke remissie werd bereikt bij 37,5 procent van de deelnemers. Ondanks dat er geen gebruik werd gemaakt van een controlegroep en de deelnemers ook antihistaminica mochten blijven gebruiken, rechtvaardigt een verbetering van de klachten bij een derde van de deelnemers de toepassing van het aangepaste voedingspatroon. Helaas waren de onderzoekers niet in staat om de subgroep die goed reageerde op een dieet beter te specifiëren.

De gehele Engelstalige publicatie kunt u hier lezen.

Bronvermelding:
Jaros, J., Shi, V. Y., & Katta, R. (2020). Diet and Chronic Urticaria: Dietary Modification as a Treatment Strategy. Dermatology Practical & Conceptual, 10(1).