Wisselwerking voeding en genen: omega 3-vetzuren

5 november 2018

Naast leefstijlfactoren hebben ook velerlei wisselwerkingen tussen voeding en genen invloed op het risico op ziekte. Deze wisselwerking tussen genetische variatie en voeding is echter zeer complex. Een aantal genetische variaties, ofwel single nucleotide polymorfismen (SNP’s), lijkt het risico op ziekte te beïnvloeden.

Enkel-nucleotide polymorfie (Engels: single nucleotide polymorphism, afgekort als SNP, uitgesproken als snip) betreft een variatie in het DNA – een polymorfie – van een enkele nucleotide lang. Dat betekent dat men op één plaats in het genoom bij verschillende mensen een ander nucleotide aan kan treffen.
Zo is er een relatie tussen de omega 3-vetzuurstatus van het lichaam en een bepaald type genetische variatie: SNP’s van het FADS1- en FADS2-gen regelen en beïnvloeden de vetzuurcompositie van het lichaam. Het FADS-gen is verantwoordelijk voor de aanmaak van de enzymen die omega 3-vetzuren in het lichaam omzetten naar langere ketens. Uit onderzoek blijkt dat het feit of iemand wel of niet over een dergelijk polymorfisme beschikt, van invloed is op de persoonlijke gevoeligheid een bepaalde aandoening te ontwikkelen. Het type FADS-gen bepaalt of de genuttigde omega 3-vetzuren ook daadwerkelijk omgezet kunnen worden in voor het lichaam geschikte langeketenvetzuren.

Over de relatie tussen het type FADS-gen en de uiteindelijke vetzuurwaardes in rode bloedcellen en plasma tast men nog in het duister. Recent is hierover gepubliceerd, in PubMed kunt u deze studies volgen. Onlangs berichtten onderzoekers die een systematische review uitvoerden naar de relatie tussen het FADS-polymorfisme, vetzuurcompositie en risico op diabetes type 2, dat bepaalde polymorfismen een beschermende invloed leken te hebben op de ontwikkeling van diabetes type 2. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Feit blijft dat een hoge inname aan omega 3-vetzuren de ontwikkeling van diabetes tegengaat.

Bronvermelding:
M, V., & D, A. (2016). Diet-Gene Interplay: An Insight into the Association of Diet and FADS Gene Polymorphisms. Journal of Nutrition & Food Sciences, 06(03), 1–5.
Brayner B, Kaur G, Keske MA, Livingstone KM. FADS Polymorphism, Omega-3 Fatty Acids and Diabetes Risk: A Systematic Review. Nutrients. 2018 Jun 13;10(6). pii: E758.