Problemen bij het metabool syndroom

16 Jun, 2016

Metabool syndroom (MS) is een clustering van de vasculaire risicofactoren dislipidemie, hyperglykemie (hyperinsulinemie), hypertensie en viscerale adipositas. Deze risicofactoren worden door specialisten vaak behandeld als losse aandoeningen, terwijl het hier om een complex syndroom gaat. Door deze complexiteit is het essentieel om bij MS meerdere behandeldisciplines in te zetten, om verdere progressie naar bijvoorbeeld diabetes te voorkomen. Recent onderzoek toont de noodzaak van vroege diagnose en tijdige interventie opnieuw aan. In het myocard van personen met MS werd verbindweefseling (fibrosering) vastgesteld. Fibrosering is een indicator voor een verminderde werking van een orgaan. Opmerkelijk is dat deze ongunstige structurele veranderingen in het myocard werden vastgesteld bij mensen met en zonder obesitas. Metabool syndroom zonder obesitas wordt geassocieerd met vroegtijdige fibrosering van het hart. Dit onderzoek laat bovendien zien dat MS ook kan voorkomen bij mensen met een normale BMI. Waar maar weer uit blijkt dat gezondheid niet altijd aan de buitenkant te zien is.

Bron:
Rahban, Youssef, et al. Metabolic syndrome is associates with preclinical alterations in myocardial microstructure.’ Journal of the American College of Cardiology 67.13_S (2016): 1721-1721.