Relatie vitamine D en IBD

30 januari 2018

Chronische inflammatoire darmziekten (IBD) zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa komen sinds de vorige eeuw steeds meer voor in de westerse wereld. De bestaande behandelmogelijkheden hebben een beperkte reikwijdte en de daadwerkelijke oorzaak is tot op heden niet bekend.

Reviewers van de Universiteit van Sao Paolo te Brazilië bestudeerden onlangs publicaties op de relatie tussen vitamine D en chronische darmziekten. Zij concluderen dat suppletie van vitamine D een therapeutische rol heeft in de behandeling van IBD. Het is eenvoudig, goedkoop en leidt tot een verbetering in de kwaliteit van leven van mensen met chronische darmziekten.

Verergering van IBD hangt rechtstreeks samen met een vitamine D-tekort. Een vitamine D-tekort verhoogt verder het risico op kanker bij IBD en de kans op de noodzaak van een chirurgische ingreep.

Vitamine D remt ontstekingen in de darm via verschillende wegen. Het remt de afgifte van de ontstekingsbevorderende cytokines IL-6 en TNF-alfa en het versterkt en verstevigt het darmslijmvlies. Het stimuleert Toll-like Receptoren 4 (TRL4), die een fundamentele rol spelen in het herkennen van een ziekteverwekker en het activeren van het aangeboren immuunsysteem. Hierdoor worden afweereiwitten aangemaakt in de cellen van Paneth (Barbalho, Goulart, & Gasparini, 2017).

Grootschalige, goed opgezette interventiestudies naar de effecten van vitamine D-suppletie bij IBD ontbreken nog, maar in verkennend onderzoek lijkt het erop dat hoge doseringen vitamine D bij de ziekte van Crohn gunstig zijn. Bij hoge doses vitamine D bleven mensen langer in remissie. Ook nam angst en depressie af in de groep die gedurende twaalf maanden 10.000 IU per dag ontving. De onderzoeksgroep was echter niet voldoende groot om een betrouwbare uitkomst te kunnen geven, vervolgonderzoek is noodzakelijk (Narula et al., 2017).

Bron:
Barbalho, S. M., Goulart, R. de A., & Gasparini, R. G. (2017). Associations between inflammatory bowel diseases and vitamin D. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 1–10.
Narula, N., Cooray, M., Anglin, R., Muqtadir, Z., Narula, A., & Marshall, J. K. (2017). Impact of High-Dose Vitamin D3 Supplementation in Patients with Crohn’s Disease in Remission: A Pilot Randomized Double-Blind Controlled Study. Digestive Diseases and Sciences, 62(2), 448–455.