Resveratrol beïnvloedt DNA methylering bij borstkanker

12 juli 2016

‘Foutjes in genen’, zoals mutaties, deleties en inserties, kunnen middels activatie van oncogenen of inactivatie van tumorsuppressorgenen leiden tot het ontstaan van maligniteiten. Als oncogenen actief zijn, bevorderen ze het ontstaan van een maligniteit, terwijl actieve tumorsuppressorgenen het ontstaan van een maligniteit helpen voorkómen. Echter, niet alleen fouten in het DNA zelf leiden tot ongebreidelde celgroei. Ook veranderingen in de structuur van het DNA, de zogenaamde epigenetische processen, beïnvloeden in belangrijke mate de activiteit van genen. DNA-methylering geldt als een van de belangrijkste epigenetische processen.

Afwijkende methyleringspatronen worden gezien bij allerlei vormen van tumorontwikkeling waaronder borstkanker. Derhalve is er een zoektocht gaande naar stoffen die deze afwijkende methyleringsprocessen kunnen reguleren.

Onderzoekers van de Universiteit van Mexico hebben de invloed van resveratrol op DNA-methylering bestudeerd. Resveratrol behoort tot de groep salvesterolen, een groep van diverse stoffen (zoals salicylzuur, curcumine en resveratrol) die door planten worden gevormd met een gezondheidsbevorderend effect op de mens. Een aantal van deze stoffen wordt door de plant als stressrespons verhoogd geproduceerd.

Onderzoekers van de Universiteit van Mexico onderzochten de effecten van resveratrol op het proces van methylering bij alle verschillende genen betrokken bij kanker (Medina-Aguilar et al., 2016). Meer dan de helft van de 2476 kankergenen vertoonde na een blootstelling van twee dagen aan resveratrol DNA- hypomethylatie. Resveratrol herstelde bovendien specifiek hypogemethyleerde en hypergemethyleerde sleutelgenen. Onderzoekers concluderen dat resveratrol een epigenetisch actieve kandidaatstof is en antitumoreffecten heeft door beïnvloeding van het methyleringsproces van genen betrokken bij kanker.

Het hele artikel is hier te lezen.

Bron:
Medina-Aguilar, R., Pérez-Plasencia, C., Marchat, L. A., Gariglio, P., García Mena, J., Rodríguez Cuevas, S., … López-Camarillo, C. (2016). Methylation Landscape of Human Breast Cancer Cells in Response to Dietary Compound Resveratrol. PloS One, 11(6), e0157866. doi:10.1371/journal.pone.0157866