Tot besluitvorming komen met een systematische review

5 december 2017

Door: Armelle Demmers

Door de enorme toename van gepubliceerd medisch onderzoek in de 20ste eeuw is de behoefte ontstaan dit te bundelen in reviews. Het was internist Archie Cochrane, die in de jaren zeventig voorstelde groepen specialisten te vormen die zich zouden toeleggen op het samenvatten en het actueel houden van wetenschappelijke publicaties naar medische interventies in hun interessegebied. Dat was het begin van de systematische reviews.

Er is een onderscheid te maken tussen systematische en traditionele reviews. De laatstgenoemden geven een handig overzicht over de diverse publicaties rond een thema. Meestal ontbreekt daarbij informatie over hoe gezocht is naar de publicaties. Daarnaast is evaluatie over de validiteit van de studies geen vereiste. Bij de review is kans op bias groot, waardoor de conclusies minder betrouwbaar zijn.

Iedere SR is op te delen in een inleiding, een methodesectie, een resultatensectie en een conclusie- en discussiesectie. Het woord ´systematic´ gaat over de aanpak van de review. Om een review systematisch te mogen noemen moet deze aan een aantal voorwaarden voldoen.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 31 in OrthoFyto 6/17.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding:

  1. Demmers A. Effects of medicinal food plants on impaired glucose tolerance: a systematic review of randomized controlled trials. Diabetes Res Clin Pract. 2017 Sep;131:91-106.
  2. Alberti KG ZP. Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications. Part 1: diagnosis and classification of diabetes mellitus provisional report of a WHO consultation. Diabet Med. 1998;15:539–53.
  3. Kamath Sriganesh. A brief overview of systematic reviews and meta-analyses. Indian J Anaesth. 2016 Sep; 60(9): 689–694.
  4. Scholten RJPM. Inleiding in de evidence-based medicine. Bohn Stafleu van Loghum 4de druk. ISBN 98-90-313-9903-1.