Vijftienvoudig verhoogde blootstelling aan hormoonverstorende vlamvertragers

2 januari 2018

De blootstelling aan hormoonverstorende vlamvertragers is het afgelopen decennium met een factor vijftien verhoogd, vertelde professor Adelheid Soubry onlangs op het door Pures georganiseerde Epigenetica-congres. Ze haalde de studie aan van de groep van Hoffman, waarin deze vervijftienvoudiging werd aangetoond (zie figuur).


(DPHP = Dipropylheptyl phthalate, een stof die plastic (PVC) zacht maakt. BDCIPP is ook een metaboliet van organisch fosfaat, een hormoonverstorende stof gebruikt als vlamvertrager in matrassen, babystoeltjes en autostoelen)

Gedurende de afgelopen jaren is het gebruik van organische fosfaten zoals vlamvertragers en weekmakers van plastic sterk toegenomen. Bovendien worden bij mensen in de urine verhoogde gehalten van metabolieten van deze stoffen gevonden. Het betreft onder meer de stoffen bis(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate (BDCIPP) en diphenyl phosphate (DPHP). DPHP is een phatalaat-verbinding die plastic (PVC) zacht maakt. BDCIPP is ook een metaboliet van organisch fosfaat, een hormoonverstorende stof gebruikt als vlamvertrager in matrassen, babystoeltjes en autostoelen. De stoffen worden in verband gebracht met brede schadelijke effecten op de gezondheid en vormen een bedreiging voor onze volksgezondheid en die van toekomstige generaties.

Hoffman verzamelde de gegevens van Amerikaanse deelnemers uit 14 verschillende studies en beoordeelde de toename in metabolieten van deze hormoonverstorende stoffen van 2002 tot 2015. Uit zijn analyse blijkt een dramatische toename van blootstelling aan deze hormoonverstorende stoffen. Voor BDICCP werd een vijftienvoud van de hoeveelheid aangetroffen ten opzichte van 2002 (10β = 16.5; 95% betrouwbaarheidsinterval van 9.64 tot 28.3). De toename voor DPHP was minder groot. Onderzoekers stelden bovendien vast dat de blootstelling afhankelijk is van de seizoenen, met een piek in de zomer.

De studie is Amerikaans, het vermoeden is echter dat het gebruik van phatalaten, weekmakers en vlamvertragers in Europa vergelijkbaar is met de Amerikaanse situatie. Uit de resultaten van dit onderzoek mag de conclusie getrokken worden dat het belangrijk is om alert te zijn op de blootstelling van jonge kinderen en baby’s aan vlamvertragers die verwerkt zijn in matrasjes en babystoelen (Hoffman et al., 2017).

Bron:

Hoffman, K., Butt, C. M., Webster, T. F., Preston, E. V., Hammel, S. C., Makey, C., … Stapleton, H. M. (2017). Temporal Trends in Exposure to Organophosphate Flame Retardants in the United States. Environmental Science & Technology Letters, 4(3), 112–118.