Vitamine C suppletie tegen milieuschade

24 april 2017

Vitamine C suppletie beschermt lichaamsweefsels die belast zijn met organische pesticiden en andere hormoonverstorende stoffen, zo blijkt uit onderzoek (Guo et al., 2016)
Onderzoekers van de California Department of Toxic Substances Control en de Universiteit van California onderzocht de gehalten van verschillende hormoonverstorende stoffen bij gezonde en obese volwassen vrouwen. Een gram vitamine C per dag bleek de stapeling van twee specifieke groepen hormoonverstorende stoffen in lichaamsweefsel te verminderen.

Hormoonverstorende stoffen zijn onder meer allerlei organische verontreinigende stoffen in ons leefmilieu bijvoorbeeld in kleding, huishoudelijke apparatuur, (voedings)verpakkingen, cosmetica en de lucht in huis. Langdurige blootstelling aan hormoonverstorende stoffen is schadelijk voor de gezondheid en moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Organochloorpesticiden (OCP’s), polychloorbifenylen (PCB’s) en polygebromeerde difenylethers (PBDE’s) zijn drie categorieën van dergelijk gezondheid ondermijnende stoffen. Ze stapelen zich in vetweefsel.

De onderzoekers wilden weten of de antioxidante werking van vitamine C de uitscheiding van deze drie categorieën kon bevorderen, om zo stapeling in het lichaam tegen te gaan. Ze maten de gehaltes van 18 verschillende PCB’s, 7 OCP’s en 5 PBDE’s in het bloed van 15 vrouwen (8 waren obees en 7 hadden een normaal gewicht), voor aanvang en na twee maanden 1000 mg vitamine C suppletie.

Het onderzoeksteam trof aanzienlijk lagere niveaus aan van 6 PCB’s (PCB-74, PCB-118, PCB-138, PCB-153, PCB-180, en PCB-187) en 2 OCP’s (4,4′-DDE, and 4,4′-DDT) aan het einde van de studieperiode. De gehalten PBDE’s waren echter niet verlaagd. Ze concluderen dat suppletie van vitamine C belangrijk kan zijn in de bescherming tegen gezondheidsschade van hormoonverstorende stoffen, omdat vitamine C de uitscheiding van bepaalde categorieën van deze stoffen bevordert.

Het hele artikel is hier te lezen.

Bron:
– Guo, W., Huen, K., Park, J.-S., Petreas, M., Crispo Smith, S., Block, G., & Holland, N. (2016). Vitamin C intervention may lower the levels of persistent organic pollutants in blood of healthy women – A pilot study. Food and Chemical Toxicology, 92, 197–204.