Hebben we ons vergist in het ontstaan van het jonge darmmicrobioom?

27 maart 2017

Een nieuwe publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Nature suggereert een vergissing als het gaat om waar ons lichaam haar darmmicroben vandaan haalt.

Het is een algemene aanname dat de wijze waarop geboorte plaatsvindt, bepalend is voor de conditie van het darmmicrobioom van het kind. Deze nieuwe bevindingen trekken die gedachte in twijfel en plaatsen het ontstaan van het darmmicrobioom in een nieuw daglicht. Op basis van nieuwe gegevens lijkt het onwaarschijnlijk dat baby’s die geboren worden door middel van de keizersnede, niet dezelfde dosis darmmicroben van de moeder meekrijgen bij de geboorte dan baby’s geboren via het geboortekanaal.

Voortschrijdende inzicht vertelt ons dat het proces van het toegang vergeven aan deze microbiologische darmbewoners al voor de geboorte begint. Microben zijn namelijk ook al aangetroffen in het vruchtwater van ongeboren zuigelingen, in hun membranen, en zelfs in navelstrengbloed. Onderzoekers van het Baylor College of Medicine in Houston Texas geven aan dat deze reeds in de baarmoeder aanwezige microben een veel grotere rol spelen in het ontstaan en de ontwikkeling van het darmmicrobioom dan de wijze waarop baby’s ter wereld komen(Chu et al., 2017).

Bron:
Chu, D. M., Ma, J., Prince, A. L., Antony, K. M., Seferovic, M. D., & Aagaard, K. M. (2017). Maturation of the infant microbiome community structure and function across multiple body sites and in relation to mode of delivery. Nature Medicine, 23(3), 314–326.