Serenoa repens even effectief als geneesmiddel bij prostaathypertrofie

7 mei 2018

Een gecombineerd preparaat van Serenoa repens, selenium en lycopeen is even effectief in de behandeling van lage urinewegsymptomen bij benigne prostaathypertrofie dan het geneesmiddel tadalafil, zo blijkt uit een Italiaanse studie (Morgia et al., 2018).

Een recent gepubliceerde systematische review van 27 primaire studies toonde aan dat dit specifieke zaagpalmextract (Serenoa repens) effectiever was dan placebo en andere geneesmiddelen (tamsulosin en finasteride) geïndiceerd bij klachten door prostaathypertrofie (Vela-Navarrete et al., 2018).

Naar aanleiding van een systematische review in 2012 van de Cochrane Collaboration werd besloten dat Serenoa repens niet werkzaam zou zijn voor de behandeling van lage urinewegsymptomen bij benigne prostaathyperplasie. Een belangrijke kanttekening daarbij was dat het op basis van deze studie echter niet duidelijk was of dit gold voor alle extracten van Serenoa repens. Om hierover uitsluitsel te kunnen geven waren degelijke klinische studies van lange duur nodig, waarin gestandaardiseerde extracten van Serenoa repens vergeleken worden met placebo of een actief vergelijkend geneesmiddel (MacDonald, Tacklind, Rutks, & Wilt, 2012). Beide studies uit 2018 zijn daar voorbeelden van.

Bij mannelijke patiënten met symptomen van urinewegklachten door benigne prostaathyperplasie (n=427) werd het effect van Serenoa repens, selenium en lycopeen gedurende zes maanden vergeleken met het geneesmiddel tadalafil op de primaire klinische uitkomstmaat IPSS (de International Prostate Symptom Index) en op secundaire uitkomstmaten zoals mictie-piekstroom, prostaatvolume en bijwerkingen. Een tablet bevatte 320 mg Serenoa repens Co2-extract gestandaardiseerd op 85% vetzuren en fytosterolen, 50 mcg selenium en 5 mg lycopeen. Het tablet werd eenmaal daags bij de maaltijd ingenomen.

In beide groepen verbeterde de IPSS-score en was er sprake van vermindering van lage urinewegsymptomen. In de groep mannen die zaagpalmextract gebruikten werden minder bijwerkingen geobserveerd.

Bronnen:
MacDonald, R., Tacklind, J. W., Rutks, I., & Wilt, T. J. (2012). Serenoa repens monotherapy for benign prostatic hyperplasia (BPH): an updated Cochrane systematic review. BJU International, 109(12), 1756–1761.

Morgia, G., Vespasiani, G., Pareo, R. M., Voce, S., Madonia, M., Carini, M., … SPRITE investigators. (2018). Serenoa repens + selenium + lycopene vs tadalafil 5 mg for the treatment of lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic obstruction: a Phase IV, non-inferiority, open-label, clinical study (SPRITE study). BJU International.

Vela-Navarrete, R., Alcaraz, A., Rodríguez-Antolín, A., Miñana López, B., Fernández-Gómez, J. M., Angulo, J. C., … Ficarra, V. (2018). Efficacy and safety of a hexanic extract of Serenoa repens (Permixon®) for the treatment of lower urinary tract symptoms associated with benign prostatic hyperplasia (LUTS/BPH): Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials and observational studies. BJU International.