Wijs worden uit wetenschappelijk onderzoek

27 februari 2017

Het Amerikaanse National Institute of Complementary and Integrative Health (NCCIH) is een kenniscentrum voor complementaire en alternatieve gezondheidszorg. Het instituut is deel van de National Institutes of Health en geeft onder meer voorlichting aan patiënten, doet aan kwaliteitsborging en voert onderzoek uit naar complementaire en alternatieve therapievormen. De NCCIH ontwikkelde negen vragen om patiënten te helpen wijs te worden uit wetenschappelijk onderzoek.

Bijna elke dag worden nieuwe bevindingen ten aanzien van medisch onderzoek in het complementaire en alternatieve vakgebied gepubliceerd. Onderzoeken over medische behandelingen gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften zijn vaak de bronnen van nieuwsverhalen en kunnen belangrijke hulpmiddelen zijn in het vinden van informatie over gezondheid. Maar wetenschappelijk tijdschriftartikelen zoeken, inzicht verkrijgen in deze studies en het interpreteren van de resultaten is een uitdaging.

Als patiënten de basisprincipes en terminologie van wetenschappelijk onderzoek begrijpen, verkrijgen zij een belangrijk hulpmiddel om hen te helpen betere, weloverwogen beslissingen te nemen over hun gezondheid. De NCCIH benadrukt het belang, de gevonden informatie te delen met zorgverleners om hun deskundige mening te verkrijgen.

De negen vragen om onderzoek op waarde te beoordelen treft u hier.