Wij hebben een stem in Brussel!

2 december 2019

Vanuit Uitgeverij Arcturus/OrthoFyto berichten we regelmatig over het werk van ‘onze’ Europese organisatie EUROCAM, ‘onze’ stem in Brussel die onder meer de politieke lobby voor de natuurlijke en integrale zorg op Europees niveau verzorgt. Zo is de organisatie, nu het nieuwe Europese parlement en ook de Europese Commissie is geïnstalleerd, actief aan het lobbyen om Europese parlementsleden in de Commissie milieubeheer, gezondheid en voedselveiligheid (ENVI committee) te overtuigen van het belang de ‘Interest group on Integrative Health and Medicine’ te continueren. Daarmee wordt de integratie van de conventionele en complementaire geneeskunde bevorderd, met als doel de gezondheid van de Europese burgers te verbeteren.

EUROCAM verricht belangrijk werk, maar heeft zeer beperkte middelen tot haar beschikking. Via uw lidmaatschap van een beroepsorganisatie draagt u indirect al enigszins bij aan het werk. Dit is echter een minimale bijdrage. Toen wij onlangs hoorden hoeveel onbetaalde uren Ton Nicolai en zijn team steken in het bewerkstelligen van integratie van onze zorg, waren we, eerlijk gezegd, ontsteld. Als halverwege het budget op is, gaan ze op eigen kosten verder. Wij hebben direct toegezegd bij te willen dragen aan een betere bekendmaking van hun werk en de problematiek eromheen. Graag zetten wij ons ook in om fondsen voor EUROCAM te werven.

Op de website van EUROCAM vindt u alle informatie over het prachtige werk dat deze organisatie verricht. Recent is op de homepage een ‘donatieknop’ toegevoegd. Wij brengen deze graag onder uw aandacht omdat we sterk geloven in het werk van EUROCAM en het belang ervan voor de Europese gemeenschap. Wilt u ook bijdragen? Veel kleine bijdragen maken samen een groot geheel. Met uw donatie draagt u bij aan de integratie van de natuurlijke zorg.

Meer informatie en doneren: cam-europe.eu