Ziekte van Alzheimer: veelbelovende ontdekkingen

2 januari 2018

Wereldwijd zijn er ruim 35 miljoen mensen met de ziekte van Alzheimer. Het is de verwachting dat over 20 jaar dit aantal is gestegen naar 115 miljoen. Wereldwijd wordt daarom veel onderzoek gedaan naar de ziekte van Alzheimer. De hoop is dat als er meer inzicht komt in de oorzaken van deze vorm van dementie, er aangrijppunten komen voor therapie.

Het onderzoek spitst zich met name toe op genetisch onderzoek. Eerder dit jaar ontdekten onderzoekers een zogenaamd ‘Pack Man’ gen. Dit gen reguleert macrofagen die het voor hersencellen schadelijke bèta-amyloïd ‘ verorberen, en zo neurodegeneratie voorkomen.

Een in september gepubliceerde studie waarin maar liefst 280 verschillende onderzoekscentra de handen ineen hadden geslagen, meldt de baanbrekende vondst dat bepaalde Alzheimergenen interacteren met het aangeboren immuunsysteem. De microglia bestaan uit cellen die de macrofagen van het centraal zenuwstelsel zijn. Ze zijn deel van het aangeboren immuunsysteem. Het is de afweerreactie van de microglia die leidt tot de hersenschade die men ziet bij de ziekte van Alzheimer. Als reactie hierop ontstaat bèta-amyloïd, waardoor neurodegeneratie ontstaat (Sims et al., 2017).

Stamceltherapie lijkt veelbelovend bij dementie. Een publicatie uit 2016 wijst op het effect van cannabidiol (CBD) uit Cannabis sativa op deze stamcellen. In stamcellen kon CBD de expressie van genen betrokken bij Alzheimer afremmen. Vervolgonderzoek hiernaar vindt plaats (Libro et al., 2016).

Bron:

Libro, R., Diomede, F., Scionti, D., Piattelli, A., Grassi, G., Pollastro, F., … Trubiani, O. (2016). Cannabidiol Modulates the Expression of Alzheimer’s Disease-Related Genes in Mesenchymal Stem Cells. International Journal of Molecular Sciences, 18(1), 26.

Sims, R., van der Lee, S. J., Naj, A. C., Bellenguez, C., Badarinarayan, N., Jakobsdottir, J., … Schellenberg, G. D. (2017). Rare coding variants in PLCG2, ABI3, and TREM2 implicate microglial-mediated innate immunity in Alzheimer’s disease. Nature Genetics, 49(9), 1373–1384.