Aroma’s als ondersteuning bij kankertherapie

08 Feb, 2021

Door: Madeleine Kerkhof

De oncologie heeft grote behoefte aan ondersteuning van de zorg met niet-farmacologische opties. Aromatherapie maakt gebruik van essentiële oliën, CO2-extracten en andere aromatische grondstoffen. In diverse vormen en toepassingen kan ze bijdragen aan het welzijn van patiënten en hun naasten. Bijvoorbeeld bij het verminderen van distress en angst, het verbeteren van het slaappatroon, het verlichten van misselijkheid, benauwdheid en pijn, maar ook door optimale huid- en mondzorg.1-3

De confrontatie met kanker heeft een grote impact op de patiënt en diens naasten. Mensen die kanker krijgen moeten afscheid nemen van het leven en het lichaam zoals ze die kenden en hun toekomstperspectief is onzeker. Allereerst is er de schok van de diagnose en de dreiging die daarvan uitgaat. Vervolgens ervaren veel patiënten tijdens en na de behandeling klachten zoals angst, depressie en slaapproblemen. Ze komen vaak in een achtbaan van emoties en ervaringen terecht, zoals intensieve behandelingen en de fysieke bijwerkingen daarvan, die op alle niveaus een grote impact hebben.
Het onderzoeksteam van Farahani publiceerde in 2019 een systematische review van 43 studies onder 3239 patiënten met kanker uit 13 landen; dat laat zien dat aromatherapie bij diverse fysieke en psychologische complicaties verlichting kan geven.4 Met dit artikel hoop ik de lezer te inspireren om mensen die te maken krijgen met het ziektebeeld en de gevolgen daarvan, op een zo goed en tegelijk veilig mogelijke wijze te begeleiden.

Er gaan veel verhalen rond, met name op sociale media, dat essentiële oliën kanker kunnen bestrijden. En inderdaad, in met name laboratoriumproeven uit 2013 zien we dat bijvoorbeeld citroenolie en sinaasappelolie kanker remmende effecten vertonen.5,6 In een lab is het niet zo moeilijk om een essentiële olie een kankercel te laten aanvallen en beschadigen, c.q. doden. Dat is in een complex lichaam natuurlijk heel anders. Nu mensen wanhopig op zoek zijn naar genezing en zomaar essentiële oliën innemen, is het meer dan ooit belangrijk zich goed te laten informeren door objectieve en kundige professionals.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 24 in OrthoFyto 1/21.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Kerkhof M., Klinische AromaZorg, Aromatherapie voor Zorg & Praktijk, Kicozo 2020.
2. Kerkhof M., Complementaire Zorg in de Palliatieve Zorgverlening, Integrative Care in Palliatieve Care, Kicozo 2016.
3. Kerkhof M., CO2 Extracts in Aromatherapy, 50+ Extracts for Clinical Applications, Kicozo 2018.
4. Farahani MA, Afsargharehbagh R, Marandi F, et al. Effect of aromatherapy on cancer complications: A systematic review. Complement Ther Med. 2019;47:102169.
5. Dosoky N, Setzer W. Biological Activities and Safety of Citrus spp. Essential Oils. Int J Mol Sci. 2018 Jul; 19(7): 1966. Published online 2018 Jul 5.
6. Yang C, Chen H, Chen H, et al. Antioxidant and Anticancer Activities of Essential Oil from Gannan Navel Orange Peel. Molecules. 2017 Aug 22;22(8).
7. Mikhaeil BR, Maatooq GT, Badria FA, Amer MM. Chemistry and immunomodulatory activity of frankincense oil. Z Naturforsch C. 2003 Mar-Apr;58(3-4):230-8.
8. Pollastro F, Golin S, Chianese G, et al. Neuroactive and Anti-inflammatory Frankincense Cembranes: A Structure-Activity Study. J Nat Prod. 2016 Jul 22;79(7):1762-8.
9. Mostafa DM, Ammar NM, Basha M, et al. Transdermal microemulsions of Boswellia carterii Bird: formulation characterization and in vivo evaluation of anti-inflammatory activity. Drug Deliv. 2015;22(6):748-56.
10. Safatov AS, Boldyrev AN, Bulychev LE, et al. A prototype prophylactic anti-influenza preparation in aerosol form on the basis of Abies sibirica polyprenols. J Aerosol Med. 2005 Spring;18(1):55-62.
11. Shishkina LN, Safatov AS, Sergeev AN, et al.
Mechanisms of action of aerosol preparations based on Abies siberica polyprenols in experimental influenza infection. Vopr Virusol. 2001 Nov-Dec;46(6):28-33.
12. Chen N, Sun G, Yuan X, et al. Inhibition of lung inflammatory responses by bornyl acetate is correlated with regulation of myeloperoxidase activity. J Surg Res. 2014 Jan; 186(1): 436-45.
13. Orchard A, Kamatou G, Viljoen AM, et al. The Influence of Carrier Oils on the Antimicrobial Activity and Cytotoxicity of Essential Oils. Evid Based Complement Alternat Med. 2019 Jan 14;2019:6981305.
14. Dosoky NS, Setzer WN. Biological Activities and Safety of Citrus spp. Essential Oils. Int J Mol Sci. 2018 Jul 5;19(7). pii: E1966
. 15. Karaca N, Şener G, Demirci B, Demirci F. Synergistic antibacterial combination of Lavandula latifolia Medik. essential oil with camphor [published online ahead of print, 2020 Nov 2]. Z Naturforsch C J Biosci. 2020.
16. Prall S, Bowles EJ, Benett K, et al. Effects of essential oils on symptoms and course (duration and severity) of viral respiratory infections in humans: A rapid review. Adv Integr Med. 2020;7(4):218-221.
17. Dejaco D, Bocian-Sobkowska J, Szymanski W, Zacke G, Hockner V, Riechelmann H. Tavipec in acute rhinosinusitis: a multi-centre, doubleblind, randomized, placebo-controlled, clinical trial. Rhinology. 2019;57(5):367-374.
18. Harder SL, Groenvold M, Herrstedt J, Johnsen AT. Nausea in advanced cancer: relationships between intensity, burden, and the need for help. Support Care Cancer. 2019;27(1):265-273.
19. Abdel-Aziz H, Nahrstedt A, Petereit F, et al. 5-HT3 receptor blocking activity of arylalkanes isolated from the rhizome of Zingiber officinale. Planta Med. 2005 Jul;71(7): 609-16.
20. Lua PL, Zakaria NS. A brief review of current scientific evidence involving aromatherapy use for nausea and vomiting. J Altern Complement Med. 2012 Jun;18(6): 534-40.
21. Haniadka R, Rajeev AG, Palatty PL et al. Zingiber officinale (ginger) as an anti-emetic in cancer chemotherapy: a review. J Altern Complement Med. 2012 May; 18(5): 440-4. Epub 2012 Apr 27.
22. Ernst E, Pittler MH. Efficacy of ginger for nausea and vomiting: a systematic review of randomized clinical trials. Br J Anaesth. 2000 Mar;84(3):367-71.
23. González-Mas MC, Rambla JL, López-Gresa MP, et al. Volatile Compounds in Citrus Essential Oils: A Comprehensive Review. Front Plant Sci. 2019 Feb 5;10:12.
24. Miltojević AB, Stojanović NM, Randjelović PJ, Radulović NS. Distribution of methyl and isopropyl N-methylanthranilates and their metabolites in organs of rats treated with these two essential-oil constituents. Food Chem Toxicol. 2019 Jun;128:68-80.
25. Radulović NS, Miltojević AB, McDermott M, et al. Identification of a new antinociceptive alkaloid isopropyl N-methylanthranilate from the essential oil of Choisya ter-nata Kunth. J Ethnopharmacol. 2011 Jun 1;135(3): 610-9.
26. Matthews A, Haas DM, O'Mathúna DP, Dowswell T. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Sep 8;(9):CD 007575.
27. Yavari Kia P, Safajou F, Shahnazi M, Nazemiyeh H. The effect of lemon inhalation aromatherapy on nausea and vomiting of pregnancy: A double-blinded, randomized, controlled clinical trial. Iran. Red Crescent Med. J. 2014; 16.
28. Jafarimanesh H, Akbari M, Hoseinian R, Zarei M, Harorani M. The Effect of Peppermint (Mentha piperita) Extract on the Severity of Nausea, Vomiting and Anorexia in Patients with Breast Cancer Undergoing Chemotherapy: A Randomized Controlled Trial. Integr Cancer Ther. 2020;19:1534735420967084.
29. Hunt R, Dienemann J, Norton HJ, et al. Aromatherapy as treatment for postoperative nausea: a randomized trial. Anesth Analg. 2013 Sep;117(3):597-604.
30. Stringer J, Donald G. Aromasticks in cancer care: an in-novation not to be sniffed at. Complement Ther Clin Pract. 2011 May;17(2):116-21.
31. Ozgoli G, Gharayagh Zandi M, Nazem Ekbatani N, et al. Cardamom powder effect on nausea and vomiting during pregnancy. Complement Med J. 2015;14:1056–76.
32. Khalili Z, Khatiban M, Faradmal J, et al. Effect of cardamom aromas on the chemotherapy-induced nausea and vomiting in cancer patients. Sci J Hamadan Nurs Midwifery Faculty. 2014;22:64–73.
33. Franco L, Blanck TJ, Dugan K, Kline R, Shanmugam G, Galotti A, von Bergen Granell A, Wajda M. Both lavender fleur oil and unscented oil aromatherapy reduce preoperative anxiety in breast surgery patients: a randomized trial. J Clin Anesth. 2016 Sep;33:243-9.
34. Caputo L, Reguilon MD, Mińarro J, et al. Lavandula angustifolia Essential Oil and Linalool Counteract Social Aversion Induced by Social Defeat. Molecules. 2018 Oct 19;23(10). pii: E2694.
35. Qadeer S, Emad S, Perveen T, et al. Role of ibuprofen and lavender oil to alter the stress induced psychological disorders: A comparative study. Pak J Pharm Sci. 2018. Jul;31(4(Supplementary)):1603-1608.
36. Abbasi Maleki N, Abbasi Maleki S, Bekhradi R. Suppressive effects of rosa damascena essential oil on naloxone- precipitated morphine withdrawal signs in male mice. Iran J Pharm Res. 2013 Summer;12(3):357-61.
37. Haze S, Sakai K, Gozu Y. Effects of fragrance inhalation on sympathetic activity in normal adults. Jpn J Pharmacol. 2002 Nov;90(3):247-53.
38. Rakhshandeh H, Hoseini M, Dolati K, Parsaie H. 16th ed. Tehran: Iran Physiologic and pharmacologic congress; 2003. Evaluation sleeping effect of hydro alcoholic essential of Rosa damascene mill in white mice; p. 175.
39. Mohebitabar S, Shirazi M, Bioos S, et al. Therapeutic efficacy of rose oil: A comprehensive review of clinical evidence. Avicenna J Phytomed. 2017 May-Jun;7(3): 206-213.
40. Marofi M, Sirousfard M, Moeini M, Ghanadi A. Evaluation of the effect of aromatherapy with Rosa damascena Mill. on postoperative pain intensity in hospitalized children in selected hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences in 2013: A randomized clinical trial. Iran J Nurs Midwifery Res. 2015 Mar-Apr;20(2):247-54.
41. Okano S, Honda Y, Kodama T, Kimura M. The Effects of Frankincense Essential Oil on Stress in Rats. J Oleo Sci. 2019;68(10):1003-1009.
42. Saiyudthong S, Pongmayteegul S, Marsden CA, Phansuwan-Pujito P. Anxiety-like behaviour and c-fos expression in rats that inhaled vetiver essential oil. Nat Prod Res. 2015;29(22):2141-2144.