Cliëntbegeleiding: eHealth

11 augustus 2017

Door: Odette Bruls

Als behandelaar ontkom je vandaag de dag niet aan het inzetten van eHealth. Maar wat kun je ermee in je eigen praktijk bij de voedingsbegeleiding van cliënten? Bijvoorbeeld om cliënten met MetS aan te zetten tot zelfmanagement van hun beweeg- en eetpatroon?

De eenvoudigste manier om eHealth toe te passen, is in de praktische uitwisseling van informatie. Een goed functionerende website waarop je je praktijk presenteert en algemene inhoudelijke informatie en nieuwsfeiten deelt. Steeds meer praktijken bieden daarbij de mogelijkheid om online afspraken te maken, afspraakherinneringen te sturen via SMS of vragen via e-mail te stellen.
Een volgende fase is het toepassen van eHealth in de directe cliëntbegeleiding. Bijvoorbeeld het (laten) gebruiken van geschikte gezondheidsapps of het aanbieden van online consults. Online consults kunnen zowel schriftelijk (e-mail, whatsapp of chat) als mondeling (skype) plaatsvinden. Een intake formulier kan vooraf online worden ingevuld en zorgt voor minder administratie tijdens het intakegesprek. Bij voorkeur gebeurt dit allemaal in een beveiligde digitale omgeving vanwege de privacy. Steeds meer praktijken bieden een deel van de begeleiding online aan, een zogenaamde blended behandeling. Of zelfs de gehele begeleiding, waar in de psychische hulpverlening al goede ervaringen mee zijn opgedaan.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 28 in OrthoFyto 4/17

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding: 

  1. Nictiz en NIVEL. eHealth-monitor 2016. Den Haag en Utrecht.
  2. Elbert, S. (2015). Auditory information and its parameters in health persuasion: The development of a tailored smartphone application to support behavior change. Groningen: University of Groningen.