De darm-hersenas als route naar autisme

11 Apr, 2019

Door: Els Smits

Na 15 jaar in fertiliteitsklinieken te hebben gewerkt, haalde de arts Mathilde Kuijpers niet meer genoeg voldoening uit haar specialisme. Maar leefstijlgeneeskunde sprak haar enorm aan. Ze heeft zich bekwaamd in de kPNI en in 2017 startte ze haar praktijk CurActief. Haar ervaringen in haar nieuwe vakgebied liggen aan de basis van dit artikel over de relatie tussen voeding en psyche bij mensen met een autismespectrumstoornis.

Twee deelaspecten van de darm spelen een essentiële rol in de darm-hersenas. Een leaky gut zorgt voor een endotoxemie en is de belangrijkste oorzaak voor gedragsproblemen. De neurotoxische metabolieten die niet direct door het immuunsysteem onschadelijk kunnen worden gemaakt, worden op veilige plekken in het lichaam opgeslagen. Dat is vooral in het vetweefsel en zeker bij kinderen is dat voor een heel groot deel in het brein. Dus de darmproblematiek heeft gevolgen in het brein. Dat is te zien bij autisme, maar ook bijvoorbeeld bij de ziekte van Parkinson. Mensen met de ziekte van Parkinson hebben eigenlijk hun hele leven al obstipatie. Die conditie zorgt er uiteindelijk voor dat het brein wordt beschadigd. Met een verbeterde voeding kan een groot deel van de klachten tenietgedaan worden en wordt het progressieve proces gestopt.

Bij een leaky gut worden exorfinen doorgelaten en komen in de bloedbaan terecht. Via de bloed-hersenbarrière kunnen de exorfinen in het brein terechtkomen, waar ze hechten aan de endorfinereceptoren. Op deze manier activeren zij het beloningssysteem, wat een stimulans vormt om meer exorfinevormende producten te eten, zoals gluten en zuivelproducten. Chronische blootstelling aan exorfinen leidt tot een reductie van de endorfinereceptoren (endorfineresistentie). De ontregeling binnen dit systeem heeft op zijn beurt gevolgen voor het dopamine-, cortisol-, insuline-, histamine- en immuunsysteem.

www.praktijkcuractief.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 26 in OrthoFyto 2/19.

Wilt u het hele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding:

  1. Hayes M. Bioactive peptides and their potential use for the prevention of diseases associated with Alzheimer’s disease and mental health disorders: Food for thought? Annals of Psychiatry and Mental Health. 2014 Dec 19;2(3):1017.
  2. Raymond H Thomas, Melissa M Meeking, Jennifer R Mepham, Lisa Tichenoff, Fred Possmayer, Suya Liu and Derrick F MacFabe. The enteric bacterial metabolite propionic acid alters brain and plasma phospholipid molecular species: further development of a rodent model of autism spectrum disorders. J Neuroinflammation. 2012; 9: 153. Published online 2012 Jul 2.
  3. Sgritta, M., Dooling, S.W., Buffington, S.A., Momin, E.N., Francis, M.B., Britton, R.A., Costa-Mattioli, M. (2018). Mechanisms Underlying Microbial-Mediated Changes in Social Behavior in Mouse Models of Autism Spectrum Disorder. Neuron. 101(2),246-259.e6.
  4. Rudzki, L., & Szulc, A. (2018). ‘Immune Gate’; of Psychopathology The Role of Gut Derived Immune Activation in Major Psychiatric Disorders. Frontiers in Psychiatry, 9, 205.
  5. Thakur, A. K., Shakya, A., Husain, G. M., Emerald, M., & Kumar, V. (2014). Gut-Microbiota and Mental Health: Current and Future Perspectives. Journal of Pharmacology & Clinical Toxicology, 2(1), 1016.