Een verdieping in diagnostiek en screenen

15 april 2016

OrthoFyto 2/16
Armelle Demmers

Diagnostiek gaat over de vraag wat de kans is dat een bepaalde ziekte of gezondheidstoestand in een bepaald stadium aanwezig is. Diagnostische informatie kan van belang zijn voor het vaststellen van een adequate behandeling en ook voor een patiënt om geïnformeerde beslissingen te nemen. Ter illustratie van hoe de resultaten van een diagnostische vragenlijst geïnterpreteerd kunnen worden, bespreek ik in dit artikel de termen valideren, betrouwbaarheid, sensitiviteit, specificiteit en diagnostische waarde aan de hand van een diagnostische test voor prediabetes.

Het Griekse woord ‘diagnosis’ betekent onderscheiding. Met behulp van diagnostiek wordt een onderscheid gemaakt tussen ziek en niet ziek of tussen de mate van ernst van verschillende ziektestadia. Bij kanker bijvoorbeeld heb je verschillende stadia die van elkaar te onderscheiden zijn (te diagnosticeren), daar wordt de behandeling op afgestemd.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronnen:
1. International Diabetes Federation. Type 2 Diabetes Risk Assessment Form. 2011;(5):1–2.;
2. Alssema M, Vistisen D, Heymans MW, et al. The evaluation of screening and early detection strategies for type 2 diabetes and impaired glucose tolerance (DETECT-2) update of the finnish diabetes risk score for prediction of incident type 2 diabetes. Diabetologia. 2011;54(5):1004–12;
3. Soediono B. Definition and diagnosis of diabetes mellitus and intermediate hyperglycaemia. Report WHO/IDF Consultation 2006. J Chem Inf Model. 1989;53:160;
4. Alberti KG. Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications. Part 1: diagnosis and classification of diabetes mellitus provisional report of a WHO consultation. Diabet Med. 1998;15:539–53;
5. Prof. dr. L.M. Bouter. Epidemiologisch onderzoek, opzet en interpretatie. Bohn Stafleu van Loghum, zesde druk 2010, hoofdstuk 9.