Gezondheid is een proces

5 december 2017

Door: Karlien Bongers

Processen van het leven kosten tijd en kennen een cyclisch patroon waarbij iedere fase een eigen focus vergt, vergelijkbaar met het bereiden van een maaltijd. Bij ongemak en ziekte echter zoeken we dikwijls naar een snelle oplossing, waardoor de kans bestaat dat we bezig zijn met symptoomonderdrukking in plaats van gezondheidsbevordering. Een zorgverlener die de principes van Integrative Medicine (IM) toepast, heeft aandacht voor de zorgvrager als mens, met alle aspecten en hun onderlinge relaties die een rol spelen bij gezondheid.

Het ei valt niet zomaar uit de kip, de eik heeft tijd nodig om van een klein eikeltje uit te groeien tot een grote boom, seizoenen wisselen elkaar af, de nacht wordt gevolgd door de dag en vice versa. Hoewel het soms lastig is, houden we er rekening mee en passen ons aan de omstandigheden van dat moment aan. We trekken een jas aan als het koud is, om hem vervolgens uit te trekken als de zon toch gaat schijnen. Ieder deel van de cyclus vraagt een andere focus. Je kunt het vergelijken met het bereiden van een maaltijd. Een proces dat voorbereiding, inspanning en aanpassing vergt. Je bedenkt wat je wilt eten en gaat naar de winkel om de ingrediënten te kopen. Vervolgens was en snijd je de groenten, je kiest de juiste pan, wacht tot het water kookt of de olie heet genoeg is en voegt kruiden toe op het voor jou juiste moment en naar jouw smaak of recept. Dan neem je de tijd om het eten op de voor jou gewenste wijze te laten garen. Je proeft, voegt misschien nog wat zout toe en als je vindt dat het ‘goed’ is, maak je de borden op en ga je eten. Wellicht vind jij het heerlijk, maar wil je disgenoot nog wat zout of peper toevoegen.

We zijn eraan gewend dat processen fasen hebben, dat niets hetzelfde blijft en we ons flexibel dienen aan te passen om te kunnen leveren wat op dat moment nodig is. Onze hersenen zijn daar vanaf onze eerste ademteug op ingericht. Zo blijken zelfs kleine baby’s meer aandacht te hebben als er iets ongewoons gebeurt. Na jaren van groeien en snoeien van neurale verbindingen blijven onze hersenen gefocust op veranderingen in onze omgeving en ons systeem. Zo bemerken we geur, zien we beelden en ervaren we plezier en pijn. Vergelijk het met het weer. Als de zon altijd schijnt, zou het ons pas opvallen als er een wolk voorbijkomt. Daar waar een verandering van het normale wordt ervaren, ligt ook de kans om iets anders te doen c.q. iets nieuws te leren, waarbij ons biologische streven is om veiligheid te bewerkstelligen en genot te ervaren.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 12 in OrthoFyto 6/17.

www.karlienbongers.nl

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:

  1. Lally P, van Jaarsveld CHM, Potts HWW, Wardle J. How are habits formed: Modelling habit formation in the real world. Eur.J.Soc.Psychol. 2010, 40: 998–1009. doi: 10.1002/ejsp.674
  2. Ericsson KA. Expertise and individual differences: the search for the structure and acquisition of experts’ superior performance. WIREs Cogn Sci2017, 8: null. doi: 10.1002/wcs.1382