Het kind als cliënt in de orthomoleculaire praktijk

07 Oct, 2019

Door: Claudia van Wezel

Het behandelen van minderjarigen in de orthomoleculaire praktijk kent uitdagingen. De therapeut dient op de hoogte te zijn van een aantal specifieke wettelijke bepalingen. En het vraagt vaak extra inspanning om een kind of jongere zelf te betrekken bij de behandeling. Maar een kind komt nooit alleen. Met het inzetten van de omgeving van het zijn veel betere behandelresultaten te behalen.

Wat vraagt om extra aandacht wanneer men in zijn praktijk een kind ter behandeling krijgt? Als het kind jonger is dan 16 jaar kan een behandeling formeel pas gestart worden nadat u expliciete toestemming heeft verkregen van elke gezagsdrager. Dit zijn meestal de ouders, maar het kan ook een voogd zijn. U kunt dit vastleggen in een behandelovereenkomst. Een kind tussen de 12 en 16 jaar moet deze behandelovereenkomst medeondertekenen. Jongeren van 16 of 17 hoeven alleen zelf toestemming te geven. U dient alle gezagsdragers actief te informeren over het verloop van de behandeling. Wanneer bijvoorbeeld één van de ouders niet aanwezig is bij een consult, kunt u dit ondervangen door uw schriftelijk advies aan beide ouders te richten. Bij twijfel over wie de zeggenschap over het kind heeft, kunt u het Centraal Gezagsregister raadplegen. Een uittreksel is kosteloos en zonder toestemming aan te vragen bij een rechtbank bij u in de buurt.

Ouders hebben het recht om het dossier van hun minderjarige kind in te zien tot de leeftijd van 12 jaar. Jongeren tussen de 12 en 16 moeten hun ouders in principe toestemming verlenen om het dossier in te zien. Behalve als ouders informatie uit het dossier nodig hebben om toestemming te geven voor een behandeling. Op deze leeftijd is dit namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van jongere en ouder. In alle andere situaties moet de tiener toestemming voor inzage geven.
Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) moet u een medisch dossier in principe minimaal vijftien jaar bewaren. Wettelijk gezien start een verjaringstermijn bij een claim soms echter pas bij meerderjarigheid; zo kan een verjaringstermijn oplopen tot twintig jaar of zelfs onbeperkt zijn. Het is dus aan te bevelen om patiëntgegevens van minderjarigen onbeperkt te bewaren.

www.groeisprong.nl Lees het gehele artikel vanaf pagina 18 in OrthoFyto 5/19. Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50 Bronvermelding:
  1. De Rechtspraak, geraadpleegd op 25 juli 2019, van www.rechtspraak.nl/Registers/Gezagsregister
  2. Rijksoverheid, geraadpleegd op 26 juli 2019, van www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
  3. Kinderrechten, geraadpleegd op 26 juli 2019, van www.kinderrechten.nl/professionals/kinderrechten/