Het mestcelactivatiesyndroom, een complexe aandoening

04 Oct, 2023

Door: Gonnie van de Lang


Het mestcelactivatiesyndroom, of MCAS, is een zeer complexe, veelomvattende en onvoorspelbare ziekte. Het betreft een stoornis in het immuunsysteem waarbij er sprake is van mestcellen die hyperreageren op niet bedreigende prikkels zoals voedsel, geuren, fysieke of emotionele triggers. Omdat mestcellen zich bevinden in bijna alle weefsels op de grens tussen extern en intern milieu, kunnen de symptomen diverse organen betreffen. Dat maakt de ziekte zo ongrijpbaar. Wie ermee kampt is vaak al jaren zoekende naar de oorzaken van de klachten. Daar komt bij dat iedere specialist er binnen de grenzen van zijn eigen vakgebied naar kijkt; daardoor heeft hij geen zicht op symptomen die overeenkomsten vertonen. Juist bij MCAS is dat van belang.

Hoewel er veel publicaties zijn verschenen waarin diagnostische criteria voor MCAS zijn voorgesteld is er nog steeds geen duidelijke ICD-10-code voor deze ziekte. Dit is zeker één van de redenen waarom MCAS voor de meeste artsen en therapeuten onbekend is.
Wel zijn er schattingen over het voorkomen van MCAS. Volgens de Duitse belangenvereniging voor MCAS-patiënten, MCAS-hope, heeft zo’n 17% van de bevolking MCAS.1 Volgens de pionier op MCAS-gebied, dr. Lawrence Afrin, heeft 14 tot 17% van de Amerikaanse bevolking MCAS.2 Met long-covid zijn naar schatting de gevallen van MCAS toegenomen.3 In 2016 heeft de WHO verklaard dat MCAS en mastocytose (een zeer zeldzame mestcelziekte) twee verschillende aandoeningen zijn.

www.vandelang.nl
www.mcasnederland.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 18 in OrthoFyto 5/23.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. MCAS, via www.mcas-hope.de, de Duitse belangenvereniging voor MCAS-patiënten. Geraadpleegd op 17-8-2023.
2. Afrin L. Mast Cell Activation Disease: Current Concepts. Lezing conferentie voor de International Association for Chronic Fatigue Syndrome/Myalgie Encephalomyelitis aug. 2021 Via meassociation.org.uk/2021/10/iacfs-me-conference-dr-larry-afrin-on-an-overview-of-mast-cell-activation-disease
3. Theoharides, T. C., & Conti, P. (2020). COVID-19 and multisystem inflammatory syndrome, or is it mast cell activation syndrome. J Biol Regul Homeost Agents, 34(5), 1633-6.
4. Afrin, L. B., Ackerley, M. B., Bluestein, L. S., Brewer, J. H., Brook, J. B., Buchanan, A. D., ... & Molderings, G. J. (2021). Diagnosis of mast cell activation syndrome: a global “consensus-2”. Diagnosis, 8(2), 137-152.
5. Gülen, T., Akin, C., Bonadonna, P., Siebenhaar, F., Broesby-Olsen, S., Brockow, K., ... & Valent, P. (2021). Selecting the right criteria and proper classification to diagnose mast cell activation syndromes: a critical review. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, 9(11), 3918-3928.
6. Butterfield, J. H. (2023). Increased excretion of mast cell mediator metabolites during mast cell activation syndrome. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.
7. Carnahan J. Hidden Infections and Mast Cell Activation Syndrome: What You Need to Know. Geraadpleegd via www.jillcarnahan.com/2020/12/08/hidden-infections-and-mast-cell-activation-syndrome-what-you-need-to-know
8. Theoharides, T. C., Valent, P., & Akin, C. (2015). Mast Cells, Mastocytosis, and Related Disorders. The New England journal of medicine, 373(2), 163–172.