Hoofdpijn en migraine, een pijnlijke zaak!

28 november 2016

Door: Jan Blaauw

Hoofdpijn staat niet voor niets in de top tien van meest ondermijnende ziekten ter wereld. Cijfers in de gezondheidsmonitor van CBS en RIVM uit 2012 laten een prevalentie van migraine of ernstige hoofdpijn van 16,7% van de bevolking van 25 jaar en ouder zien. Migraine komt met name voor in de leeftijdscategorie van 25 tot 40 jaar. Uit cijfers blijkt een duidelijke prevalente stijging ten opzichte van voorgaande jaren. In meer dan 95% van de gevallen gaat iemand met hoofdpijn niet naar de huisarts. Zelfs chronische, recidiverende hoofdpijn is in de meeste gevallen geen reden om de huisarts te bezoeken: slechts 25 tot 50% van de migrainepatiënten is bekend bij de huisarts en slechts één van de zes patiënten met spanningshoofdpijn. In dit artikel wordt een aantal oorzaken en aandachtspunten bij hoofdpijn besproken, maar kijkend naar het geheel van mogelijke oorzaken, zal de uiteenzetting nooit dekkend kunnen zijn.

Spanningshoofdpijn is één van de meest voorkomende vormen van hoofdpijn. De episodische vorm heeft een prevalentie van ruim 60% bij mannen en ruim 71% bij vrouwen. De chronische vorm (CTTH) komt bij de bevolking bij ongeveer 2-5% voor. De oorzaak van spanningshoofdpijn is onbekend. Vaak wordt het geassocieerd met stress, spierspanning en (ossale) nekafwijkingen, hoewel hier geen bewijs voor aanwezig is.1

Lees het gehele artikel vanaf pagina 16 in OrthoFyto 6/16

Wilt u het hele artikel als pdf ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronnen:
1 Khajeh, L., Willems, M.H.A., Flowchart Chronische spanningshoofdpijn (CTTH), 1 oktober 2010; Revisie 5 jaar; ongewijzigd verlengd tot oktober 2017, De Richtlijnen van de afdeling Neurologie Erasmus MC.
2 www.cbs.nl
3 Van der Wielen-Jongen, J.C.F., neuroloog, Rijnstate, Hoofdpijn, huisartsennascholing 10 sept. 2013.
4 Gupta S., Mehrotra S., Villalon C. et al. Effects of female sex hormones on responses to CGRP, acetylcholine, and 5-HT in rat isolated arteries. Headache. 2007;47(4):564-75.
5 Goadsby P.J., Goldberg J., Silberstein S.D. Migraine in pregnancy. BMJ. 2008;336(7659):1502-4.
6 Schurks M., Rist P.M., Kurth T. MTHFR 677C>T and ACE D/I polymorphisms in migraine: a systematic review and meta-analysis. Headache. 2010;50(4):588-99.
7 S. Labruijere, Neurovascular Pharmacology of Migraine; Epigenetics and Sex Hormones, Thesis 2014.
8 Golbahar J., Mostafavi E. Association between low red blood cell 5-methyltetrahydrofolate and hyperhomocysteinaemia with hypertension: a cross-sectional study. High Blood Press Cardiovasc Prev. 2012
Dec;19(4):229-35.
9 Van der Linden M.W., Westert G.P., de Bakker D.H., Schellevis F.G. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. Klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht/Bilthoven: NIVEL/RIVM, 2004.
10 Aurora S.K., Dodick D.W., Turkel C.C., DeGryse R.E., Silberstein S.D., Lipton RB et al. OnabotulinumtoxinA for treatment of chronic migraine: results from the double-blind, randomized, placebo-controlled phase of the PREEMPT 1 trial. Cephalalgia 2010; 30(7):793-803.
11 Diener H.C., Dodick D.W., Aurora S.K., Turkel C.C., DeGryse R.E., Lipton R.B. et al. OnabotulinumtoxinA for treatment of chronic migraine: results from the double-blind, randomized, placebo-controlled phase of the PREEMPT 2 trial. Cephalalgia 2010; 30(7):804-814.