Interacties: synergie of tegenwerking

8 augustus 2016

Door: Han Siem

In uw dagelijkse praktijk zult u regelmatig patiënten tegenkomen die tevens reguliere geneesmiddelen gebruiken ter behandeling van de klacht of aandoening waarvoor ze u om hulp vragen. Op dat moment moet u feitelijk rekening houden met mogelijke interacties die kunnen optreden tussen de regulier gebruikte geneesmiddelen en de suppletie die u wilt gaan inzetten. Deze interacties kunnen dan eventueel elkaars effect binnen het lichaam beïnvloeden, waarbij u moet denken aan vermindering of juist versterking van het farmacologische effect. Ook kan er mogelijk een afname of toename van de absorptie van het geneesmiddel of supplement optreden. Kortom, wisselwerkingen die de therapeutische respons van de toegediende medicatie zouden kunnen beïnvloeden. In dit artikel leg ik u uit welke mogelijke mechanismen hieraan ten grondslag kunnen liggen. Daarbij is het van belang dat eerst een paar farmaceutische essentiële begrippen worden toegelicht om inzicht te krijgen in totstandkoming van interacties.

Farmacokinetiek beschrijft
de routing van opname tot excretie van een geneesmiddel dat aan het lichaam wordt toegediend. Deze routing wordt ook wel ADME genoemd: absorptie, distributie, metabolisatie en excretie. Het duodenum en jejunum zijn het belangrijkste deel in de darm waar de absorptie van nutriënten en geneesmiddelen plaatsvindt. De meeste interacties kunnen plaatsvinden bij de absorptie in het maag-darmkanaal en bij de metabolisatie in de lever.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronnen:
1. Commentaren medicatiebewaking Stichting Healthbase 2014-2015
2. www.naturalmedicines.therapeuticresearch.com
3. Schurgers, Spronk et al. (2004) Dietary intake of menaquinone is associated with areduced risk of coronary heart disease: the Rotterdam study. J.Nutr.134 (11) 3100-5
4. MHJ Knapen, LJ Schurgers en C. Vermeer, Vitamin K(2) supplementation improves hip bone geometry and bone strength indices in postmenopausal women, Osteoporosis International 2007
5. LJ Schurgers, HMH Spronk, BAM Soute, PM Schiffers, JGR Demey en C Vermeer, Regression of warfarin-induced medial elastocalcinosis by high intake of vitamin K in rats, Blood 2007; 109: 2823-2831
6. LJ Schurgers, KJ Teunissen, K Hamulyák, MHJ Knapen, H Vik en C Vermeer, Vitamin K-containing dietary supplements: comparison of synthetic vitamin K1 and natto-derived menaquinone-7, Blood 2007; 109
7. Beazley et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2013 Jan;33(1):43-51