Kan IBS vaak ook SIBO zijn?

30 Nov, 2022

Door Dennis Zeilstra

Het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) wordt gekenmerkt door een verzameling gelijktijdig optredende klachten. Anders dan bij IBD is er geen ontstoken darmwand. Wel worden afwijkingen aan het microbioom gezien. Er bestaat een sterke overlap in klachten bij PDS en SIBO. Voor SIBO is een bacterie-overgroei in de dunne darm verantwoordelijk. Een behandeling met specifieke probiotica blijkt nuttig te kunnen zijn.

Irritable Bowel Syndrome (IBS), in het Nederlands bekend als prikkelbaredarmsyndroom (PDS), is een veelvoorkomende aandoening. Volgens een schatting van de Maag Lever Darm Stichting komt IBS bij ruim 10% van de Nederlanders voor1. Desondanks is IBS, zoals de aanduiding ‘syndroom’ al weergeeft, in feite slechts gedefinieerd als een verzameling gelijktijdig optredende symptomen. De oorzaak, het ziektemechanisme en een eenduidig beeld van het beloop ontbreken. IBS moet dan ook scherp onderscheiden worden van Inflammatory Bowel Disease (IBD); een groep darmziekten die gekenmerkt worden door duidelijke ontstekingsactiviteit in de darm. Onder IBD vallen de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, maar bijvoorbeeld ook microscopische colitis.

In tegenstelling tot IBD, is bij IBS geen sprake van duidelijk ontstoken delen van de darmwand, maar vooral van darmklachten. Volgens de meest gebruikte diagnostische criteria, de Rome IV criteria, gaat het dan met name over buikpijn, afwijkende ontlastingsfrequentie (heel vaak of juist zelden) en -consistentie (te waterig of te hard). Waar de Rome IV criteria eigenlijk alleen naar buikpijn kijken, werd bij de vorige versie, Rome III, de diagnose nog gesteld als er sprake was van buikpijn óf darmklachten2, wat op zich al illustreert dat IBS geen eenduidige aandoening is. Slechts een deel van de patiënten die volgens de Rome III criteria de diagnose IBS kregen, voldoet ook aan Rome IV criteria2. Naast de darmklachten waar de Rome IV criteria op gebaseerd zijn, komen ook andere darmklachten veel voor bij IBS, zoals een opgeblazen gevoel, een vol gevoel, of misselijkheid3.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 22 in OrthoFyto 6/22.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. PDS Prikkelbare Darm Syndroom. Maag Lever Darm Stichting. 2017 [cited 2022 Oct 3]. Available from: www.mlds.nl/pds-prikkelbare-darm-syndroom
2. Vork L, Weerts ZZRM, Mujagic Z, Kruimel JW, Hesselink M a. M, Muris JWM, et al. Rome III vs Rome IV criteria for irritable bowel syndrome: A comparison of clinical characteristics in a large cohort study. Neurogastroenterol Motil Off J Eur Gastrointest Motil Soc. 2018 Feb;30(2).
3. Camilleri M. Diagnosis and Treatment of Irritable Bowel Syndrome: A Review. JAMA. 2021 Mar 2;325(9):865–77.
4. Lacy BE, Pimentel M, Brenner DM, Chey WD, Keefer LA, Long MD, et al. ACG Clinical Guideline: Management of Irritable Bowel Syndrome. Am J Gastroenterol. 2021 Jan;116(1):17–44.
5. Pimentel M, Lembo A. Microbiome and Its Role in Irritable Bowel Syndrome. Dig Dis Sci. 2020 Mar;65(3):829–39.
6. Ng QX, Soh AYS, Loke W, Lim DY, Yeo WS. The role of inflammation in irritable bowel syndrome (IBS). J Inflamm Res. 2018;11:345–9.
7. Hanning N, Edwinson AL, Ceuleers H, Peters SA, De Man JG, Hassett LC, et al. Intestinal barrier dysfunction in irritable bowel syndrome: a systematic review. Ther Adv Gastroenterol. 2021;14:1756284821993586.
8. De Palma G, Shimbori C, Reed DE, Yu Y, Rabbia V, Lu J, et al. Histamine production by the gut microbiota induces visceral hyperalgesia through histamine 4 receptor signaling in mice. Sci Transl Med. 2022 Jul 27;14(655):eabj1895.
9. Quigley EMM, Murray JA, Pimentel M. AGA Clinical Practice Update on Small Intestinal Bacterial Overgrowth: Expert Review. Gastroenterology. 2020 Oct;159(4):1526–32.
10. Takakura W, Pimentel M. Small Intestinal Bacterial Overgrowth and Irritable Bowel Syndrome – An Update. Front Psychiatry. 2020 Jul 10;11:664.
11. Guilliams TG, Drake LE. Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO): Diagnostic Challenges and Functional Solutions. Stand Monogr Ser. 2021;17(21).
12. Zhong C, Qu C, Wang B, Liang S, Zeng B. Probiotics for Preventing and Treating Small Intestinal Bacterial Overgrowth: A Meta-Analysis and Systematic Review of Current Evidence. J Clin Gastroenterol. 2017 Apr;51(4):300–11.
13. McFarland LV, Karakan T, Karatas A. Strain-specific and outcome-specific efficacy of probiotics for the treatment of irritable bowel syndrome: A systematic review and meta-analysis. EClinicalMedicine. 2021 Nov;41:101154.