Medicijnvergiftiging en detoxificatie

08 Apr, 2021

Door Gabriël Devriendt

Farmaca staan op de derde plaats van de lijst van belangrijkste doodsoorzaken. Chronisch medicijngebruik is een aanvankelijk onzichtbare gifbeker. Om verschillende redenen lukt het de ene mens beter dan de andere om zich te ontdoen van de synthetische stoffen die medicijnen zijn. Maar er zijn mogelijkheden om zeer gericht te detoxen.

Regelmatig verschijnen er studies die aantonen dat farmaca een belangrijke doodsoorzaak vormen. Omdat het geen ‘klassieke oorzaak’ is zoals dood door een hartinfarct, een cerebraal accident of kanker, wordt hij niet systematisch als zodanig gecatalogiseerd. Nochtans blijkt medicatie de derde belangrijkste doodsoorzaak te zijn na kanker en hartinfarcten. Het gaat dan om dodelijke bijwerkingen, het ontstaan van nieuwe pathologieën door medicatie en diverse onverenigbare combinaties van pillen.
Volgens een studie in 2020, verschenen in de Journal of the American Medical Association, stierven tussen 2000 en 2017 anderhalf miljoen mensen aan drug poisoning (medicijnvergiftiging), zelfmoorden (vaak ook door pillen) en alcohol.1,2 Dagelijks aspirinegebruik veroorzaakte in het jaar 2018 in Groot-Brittannië 3000 doden en 20.000 bloedingen met opname.3 Geneesmiddelen verhogen de virulentie van en de ontvankelijkheid voor virussen, terwijl juist de mensen met multiple aandoeningen, dus multiple medicatie, het hoogste risico lopen aan een virale infectie te overlijden.4

Het antwoord van alzheimer-specialist Christine van Broekhoven van de Universiteit Antwerpen op de vraag ‘wat kunnen wij doen om het risico te verminderen van vroeg dement worden?’ is duidelijk. ‘We zien voornamelijk vroege dementie bij zware rokers, zware alcoholisten en de vergeten groep: de mensen met multiple medicatie.’
De gemeenschappelijke noemer is hier driemaal een toxische overload, maar de relatie tussen chronische multiple medicatie en Alzheimer wordt zelden genoemd. Normaal kan het lichaam daar goed mee overweg; de medicatie – strikt genomen een voor het lichaam onbruikbare stof – wordt vlekkeloos uitgescheiden. Daar zijn natuurlijke antioxidanten voor nodig, maar bij een tekort eraan is opstapeling, acute inflammatie of het ontstaan van tumoren5 de enige uitweg. En chronisch medicatiegebruik leidt op lange termijn onvermijdelijk tot zulk tekort. Door onze huidige levensstijl en voedingspatroon hébben de meeste mensen al tekorten aan vele essentiële stoffen.6

www.pures.be

Lees het gehele artikel vanaf pagina 34 in OrthoFyto 2/2021.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Gøtzsche PC. Our prescription drugs kill us in large numbers. Pol Arch Med Wewn. 2014;124(11):628-34.
2. Shiels MS, Tatalovich Z, Chen Y, et al. Trends in Mortality From Drug Poisonings, Suicide, and Alcohol-Induced Deaths in the United States From 2000 to 2017. JAMA Netw Open. 2020;3(9):e201621. 3. Linxin Li. et al. Age-specific risks, severity, time course, and outcome of bleeding on long-term antiplatelet treatment after vascular events: a population-based cohort study. JAMA, Jan 2019, Volume 300, P490-499.
4. Manu Van Aerschot. Thesis. Instit. Trop. Geneeskunde Antwerpen. Artsenkrant, Jan 2012. 5. Barr L. et al. Measurement of paraben concentrations in human breast tissue at serial locations across the breast from axilla to sternum. Journal of Applied Toxicology, March 2012, Volume 32, Issue 3, Pages 219–232.
6. Hoge Gezondheidsraad Voedingsaanbevelingen voor België – 2016 September 2016, HGR nr. 9285.
7. Ernst E. Alternative detox. British Medical Bulletin, March 2012;101(1):33-8.
8. Harvard Health Publishing Geraadpleegd op 2 maart via www.health.harvard.edu
9. Vinogradova Y, Coupland C, Hippisley-Cox J Use of hormone replacement therapy and risk of venous thromboembolism: nested case-control studies using the QResearch and CPRD databases. BMJ, 2019;364 -p4810.
10. He B, Carleton B, Etminan M. Risk of gynecomastia with users of proton pump inhibitor. Pharmacotherapy, 2019 May;39(5):614-618.
11. Wozniak AL, Bulayeva NN, Watson CS. Xenoestrogens at picomolar to nanomolar concentrations trigger membrane estrogen receptor-alpha-mediated Ca2+ fluxes and prolactin release in GH3/B6 pituitary tumor cells. Environ Health Perspect. 2005 Apr;113(4):431-9.
12. Gusti R, Iwamoto K, Hatch EE. Diethylstilbestrol revisited: a review of the long-term health effects. Ann Intern Med, 1995;122:778-88.
13. Kienzler A., Bopp S.K., Van der Linden S., et al. Regulatory assessment of chemical mixtures: Requirements, current approaches and future perspectives. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 2016;80: 321-334.
14. Versteegh J, Van der Aa N, Dijkman E. Geneesmiddelen in drinkwater en drinkwaterbronnen. RIVM rapport 703719016 2007.
15. Chunming Dong et al. DNA Methylation and Atherosclerosis. The Journal of Nutrition, Volume 132, Issue 8, August 2002, Pages 2406S–2409S.
16. Ociepa-Zawal M, Rubis B, Wawrzynczak D, Wachowiak R, Trzeciak WH. Accumulation of environmental estrogens in adipose tissue of breast cancer patients. J Environ Sci Health A Tox Hazard Subst Environ Eng. 2010;45(3):305-12
17. Litovkin, et al. DNA methylation-guided prediction of clinical failure in high-risk prostate cancer. PLoS One. 2015 Jun 18;10(6).
18. Beaber EF, Buist DS, Barlow WE, Malone KE, Reed SD, Li CI. Recent oral contraceptive use by formulation and breast cancer risk among women 20 to 49 years of age. Cancer Res. 2014 Aug 1;74(15):4078-89.
19. James SJ, Melnyk S, Jernigan S, Hubanks A, Rose S, Gaylor DW. Abnormal transmethylation/transsulfuration metabolism and DNA hypomethylation among parents of children with autism. J Autism Dev Disord. 2008 Nov;38(10):1976.
20. Stergiakouli E, Thapar A, Davey Smith G. Association of Acetaminophen Use During Pregnancy With Behavioral Problems in Childhood: Evidence Against Confounding. JAMA Pediatr. 2016;170(10):964–970.
21. Marc R. The role of glycine in the mammalian retina. Progress in Retinal Research, 1988, Volume 8, Pages 67-107.
22. Wu Y, Zhu W, Li YH, Yu J. Aspirin and age related macular degeneration; the possible relationship. Med Hypothesis Discov Innov Ophthalmol. 2013;2(3):59-68.
23. Abeer M. Mahmoud. Methyl donor micronutrients that modify DNA methylation and cancer outcome. Nutrients. 13 March 2019.

heeft vanaf 1976 ruim twintig jaar voor diverse medische specialismen gewerkt waarvan de laatste tien jaar als universitair productspecialist in de oncologie. In deze jaren heeft hij zich vergaand ontwikkeld op het terrein van de farmacologie en biochemie.

Laat een reactie achter