De meerwaarde van biologische voeding in holistisch perspectief

5 december 2017

Door: Geert Verhelst

Een gezondheidsbegeleider die opteert voor een holistische aanpak van gezondheidsproblemen, zal bij zijn voedingsadviezen zeker ook voor de heelheid of volwaardigheid van biologische voeding kiezen. Maar biedt biologisch wel een meerwaarde en is het zijn hogere prijskaartje waard? Zeker wel, als we de voordelen voor milieu, plant en dier inzien en vooral de inmiddels duidelijk aangetoonde nutritionele meerwaarde en lagere toxische belasting in acht nemen.

Het woord ‘biologisch’ is geen gratuite term, waar elke producent van voedingsmiddelen zomaar gebruik van kan maken. Integendeel, wie aan biologische landbouw of veeteelt doet, moet zich nauwgezet houden aan de EU-verordeningen ter zake. Wat betreft biologische landbouwgewassen komt dat vooral neer op: het mijden van kunstmest (kiezen voor organische meststoffen), van alle mogelijke chemische verdelgingsmiddelen (pesticiden) en van genetisch gemanipuleerde gewassen (gmo). Wat betreft biologische veeteelt zijn de belangrijkste regels: voldoende ruimte geven met een vrije uitloop, aangepaste stallingen voorzien, niet vastbinden, niet verminken, verschaffen van biologische voeding en het mijden van gmo’s, groeistimulatoren, veevoer van dierlijke oorsprong, synthetische aminozuren, veevoederadditieven en preventieve toediening van antibiotica. Naast deze algemene EU-verordening bestaan in bijna elk Europees land nog ‘strengere’ labels die extra aandacht voor ecologische, sociale en economische duurzaamheid vragen (in verband met water, energie, biodiversiteit, transport, verpakking, afval, etc.). Voorbeelden hiervan zijn het Biogarantie-label in België en het EKO-label in Nederland.

Dat biologische landbouw en veeteelt om te beginnen beter zijn voor de planeet, het milieu, de bodem, plant en dier, begrijpt iedereen. Het vermijden van de met veel energie geproduceerde kunstmest en pesticiden, zorgt al voor een aanzienlijk lagere koolstofuitstoot. Zeker als je weet dat via organische mest ook koolstofdioxide aan de bodem wordt teruggeven en er meer koolstofverwerkend groen rondom de akkers blijft bestaan. Volgens de Food and Agriculture Organisation ligt de broeikasgasemissie per hectare bij biologische systemen liefst 48 tot 66 procent lager dan bij conventionele systemen!1

www.mannavital.be

Lees het gehele artikel vanaf pagina 24 in OrthoFyto 6/17.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding:

  1. Food and Agriculture Organisation (FAO), United Nations, Rome, 2002, Organic agriculture, environment and food security, 258 p., Ed. Nadia El-Hage Scialabba and Caroline Hattan
  2. Barański, Marcin et al. Higher Antioxidant and Lower Cadmium Concentrations and Lower Incidence of Pesticide Residues in Organically Grown Crops: A Systematic Literature Review and Meta-Analysis. The British Journal of Nutrition 112.5 (2014): 794–811. PMC. Web. 17 Sept. 2017.
  3. He J, Giusti MM. Anthocyanins: natural colorants with health-promoting properties. Annu Rev Food Sci Technol. 2010;1:163-87. Review.
  4. Richard T, Pawlus AD, Iglésias ML, Pedrot E, Waffo-Teguo P, Mérillon JM, Monti JP. Neuroprotective properties of resveratrol and derivatives. Ann N Y Acad Sci. 2011 Jan;1215:103-8. Review.
  5. Brian A Schaefer. Salvestrolen. Natuurlijke bescherming tegen kanker: het verband tussen voeding en kanker. ISBN 10: 1505908930 ISBN 13: 9781505908930
  6. Rinaldi M, Micali A, Marini H, Adamo EB, Puzzolo D, Pisani A, Trichilo V, Altavilla D, Squadrito F, Minutoli L. Cadmium, organ toxicity and therapeutic approaches. A review on brain, kidney and testis damage. Curr Med Chem. 2017 Aug 1. [Epub ahead of print]
  7. Średnicka-Tober, Dominika et al. Higher PUFA and n-3 PUFA, Conjugated Linoleic Acid, α-Tocopherol and Iron, but Lower Iodine and Selenium Concentrations in Organic Milk: A Systematic Literature Review and Meta- and Redundancy Analysis. The British Journal of Nutrition 115.6 (2016): 1043–1060. PMC. Web. 17 Sept. 2017.
  8. Średnicka-Tober, Dominika et al. Composition Differences between Organic and Conventional Meat: A Systematic Literature Review and Meta-Analysis. The British Journal of Nutrition 115.6 (2016): 994–1011. PMC. Web. 17 Sept. 2017.