Nieuwe inzichten vitamine C bij pijnbestrijding

30 januari 2018

Door: Selma Timmer

Hoofdonderzoeker dr. Anita Carr van de Universiteit van Christchurch, Nieuw-Zeeland is een van de leading deskundigen als het gaat om vitamine C. In navolging van de observaties van Linus Pauling, spitst haar werk zich toe op de biologische beschikbaarheid en de rol van vitamine C in de preventie en behandeling van chronische ziekten, kanker en ernstige infectie. Haar nieuwste review betreft de betekenis van vitamine C als aanvullende therapie bij pijnpatiënten. Selma Timmer vatte deze publicatie ‘The role of vitamin C in the treatment of pain: new insights’ van Anita Carr en Cate McCall samen.1

Vitamine C kan helpen tegen acute en chronische pijn. Er is toenemend wetenschappelijk bewijs dat (hooggedoseerde) vitamine C-suppletie leidt tot verlichting van onder andere postoperatieve, virusgeassocieerde en kankergerelateerde pijn, pijn van het bewegingsapparaat en chronisch regionaal pijnsyndroom. Voor het eerst wordt de pijnstillende werking mede toegeschreven aan de rol van vitamine C als cofactor bij de biosynthese van (geamideerde) opioïde peptiden, die onder meer betrokken zijn bij de controle van stress en pijn.

Volgens de definitie van de International Association for the Study of Pain (IASP) is pijn een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging. Pijn kan acuut of chronisch zijn en onder andere worden geclassificeerd als nociceptieve pijn (pijn door weefselbeschadiging), neuropathische pijn (pijn door zenuwbeschadiging), allodynie (niet-pijnlijke prikkels voelen als pijnlijk) of hyperalgesie (verhoogde gevoeligheid voor pijnprikkels). Het gaat bij pijn naast het lichamelijke aspect ook om de subjectieve ervaring ervan, die mede wordt beïnvloed door psychosociale, culturele en omgevingsfactoren.

Pijn is een symptoom van de vitamine C-deficiëntieziekte scheurbuik en komt primair tot uiting in het bewegingsapparaat als artralgie (gewrichtspijn) in knieën, enkels en polsen en myalgie (spierpijn en spierstijfheid), maar kan ook leiden tot ernstige botpijn. Scheurbuikgerelateerde pijn is vooral het gevolg van bloedingen en zwelling in spieren, bindweefsel, gewrichten en botvliezen. Bij vitamine C-repletie verdwijnen pijnklachten meestal binnen een paar weken.

www.otago.ac.nz

Lees het gehele artikel vanaf pagina 12 in OrthoFyto 1/18.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding:

  1. Carr, A. C., & McCall, C. (2017). The role of vitamin C in the treatment of pain: new insights. Journal of Translational Medicine, 15(1), 77.