De nieuwste ontwikkelingen binnen mind-body medicine

5 december 2017

Door: Anna Myrte Korteweg

Afgelopen voorjaar organiseerde de Academy of Integrative Medicine (AIM) een congres over de nieuwste ontwikkelingen binnen de integratieve geneeskunde. Key speaker was professor Luann Fortune, massagetherapeut en ‘Director of Instructional Excellence and the Healthcare Practice and Systems specializations’ aan de Amerikaanse Saybrook University. Tijdens deze dag was er veel aandacht voor mind-body medicine en de verschillende ontwikkelingen binnen deze nieuwe (en tegelijk oeroude) kijk op geneeskunde.

De term mind-body medicine werd in 2000 geïntroduceerd door de United States National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH). Het NCCIH is het belangrijkste Amerikaanse kennis- en onderzoeksinstituut op het gebied van complementaire geneeswijzen. Mind-body interventies worden door dit instituut gedefinieerd als praktijken die ‘een variëteit aan technieken gebruiken waarmee de geest lichaamsfuncties en lichamelijke symptomen kan beïnvloeden’. Onder mind-body interventies vallen onder andere biofeedback, neurofeedback, ontspanningstrainingen, hypnotherapie, acupunctuur en spirituele therapieën.

In tegenstelling tot de reguliere biomedische benadering gaat mind-body medicine uit van de wisselwerking tussen lichaam en geest in het ontstaan en behandelen van klachten. De vraag naar een dergelijke, meer omvattende kijk op gezondheid komt grotendeels vanuit de patiënten zelf, aldus Luann Fortune. In hun zoektocht naar gezondheid komen zij tot de conclusie dat psychosociale en spirituele problemen in hun leven ook een rol spelen bij het ontstaan van ziekte. Zij zoeken behandelmethodes waarbij vanuit dit bredere perspectief wordt gekeken. Mensen die voor mind-body medicine kiezen, erkennen verder de belangrijke rol van stress in het ontstaan van ziekte. Ze willen het heft in eigen hand nemen en hun levensstijl op een positieve manier veranderen, door een andere levenshouding aan te nemen en goed voor hun eigen gezondheid te zorgen. De focus ligt hierbij niet uitsluitend op het behandelen van ziekte, maar ook en vooral op het nastreven van een betere staat van welbevinden. En – als een ziekte niet kan worden genezen – op het verbeteren van de kwaliteit van leven.

www.aim-edu.nl
www.saybrook.edu

Lees het gehele artikel vanaf pagina 20 in OrthoFyto 6/17.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding:

  1. Luann D. Fortune (2011). Essences of Somatic Awareness as Captured in a Verbally Directed Body Scan: A Phenomenological Case Study. Schutzian Research. A Yearbook of Worldly Phenomenology and Qualitative Social Science3:107-119
  2. Lazar S.W, et al. (2005). Meditation experience is associated with increased cortical thickness. Neuroreport. 16(17): 1893-97.
  3. Eriksson, P. S., Perfilieva, E., Björk-Eriksson, T., Alborn, A.-M., Nordborg, C., Peterson, D. A., & Gage, F. H. (1998). Neurogenesis in the adult human hippocampus. Nature Medicine, 4(11), 1313–1317.
  4. Robert Ader; David L. Felten; Nicholas Cohen (eds.) (1981) Psychoneuroimmunology. Published by Academic Press, San Diego ISBN 10: 0120437821 ISBN 13: 9780120437825
  5. Pert CB, Ruff MR, Weber RJ, Herkenham M. Neuropeptides and their receptors: a psychosomatic network. J Immunol. 1985 Aug;135(2 Suppl):820s-826s
  6. Jacobs, T. L., Epel, E. S., Lin, J., Blackburn, E. H., Wolkowitz, O. M., Bridwell, D. A., … Saron, C. D. (2011). Intensive meditation training, immune cell telomerase activity, and psychological mediators. Psychoneuroendocrinology, 36(5), 664–681.
  7. MacLaughlin, B. W., Wang, D., Noone, A.-M., Liu, N., Harazduk, N., Lumpkin, M., … Amri, H. (2011). Stress Biomarkers in Medical Students Participating in a Mind Body Medicine Skills Program. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2011, 1–8.
  8. Van Cappellen, P., Way, B. M., Isgett, S. F., & Fredrickson, B. L. (2016). Effects of oxytocin administration on spirituality and emotional responses to meditation. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 11(10), 1579–1587.